«Καλάθι του Πάσχα»: Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις – Τι θα περιέχει

20.03.2023 / 13:44
ÊáôáíáëùôÝò øùíßæïõí óå óïýðåñ ìÜñêåô, ðñþôç ìÝñá åöáñìïãÞò ôïõ ìÝôñïõ ãéá ôï «êáëÜèé ôïõ íïéêïêõñéïý», ÔåôÜñôç 2 Íïåìâñßïõ 2022. Áðü óÞìåñá ÔåôÜñôç îåêéíÜ íá åöáñìüæåôáé ôï «êáëÜèé ôïõ íïéêïêõñéïý» óýìöùíá ìå ôçí ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ðïõ õðÝãñáøå ðñï÷èÝò ï  õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò & Åðåíäýóåùí, 'Áäùíéò ÃåùñãéÜäçò. Óôü÷ïò ôïõ ìÝôñïõ åßíáé ç äéáóöÜëéóç ÷áìçëþí ôéìþí ãéá ìéá ïìÜäá ðñïúüíôùí åõñåßáò êáôáíÜëùóçò, ðïõ êáèïñßóôçêáí áðü ôï õðïõñãåßï åíþ êÜèå åðé÷åßñçóç óïýðåñ ìÜñêåô èá åðéëÝãåé áõôüíïìá ôïõò êùäéêïýò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ èá åíôÜóóïíôáé óôï êáëÜèé êáé ôéò ôéìÝò ôïõò. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ

Τι θα περιλαμβάνουν τα εορταστικά καλάθια (Καλάθι του Πάσχα, Καλάθι του Νονού) – Οι πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Παπαθανάσης.

Το «καλάθι του Πάσχα» που θα περιέχει αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολάτα αλλά και το «καλάθι του νονού» βρίσκεται προ των πυλών με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την ερχόμενη Τετάρτη. Φέτος το Πάσχα οι τιμές προβλέπεται να είναι χαμηλότερες συγκριτικά με πέρυσι, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Μεθαύριο Τετάρτη 22 Μαρτίου, σε συνέντευξη Τύπου, θα ανακοινωθούν επίσημα και τα δύο αυτά καλάθια που έρχονται να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα κατά της ακρίβειας και να υποστηρίξουν τα νοικοκυριά, τόνισε.

Το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει για πέντε μήνες συγκρατήσει τις τιμές για 60 προϊόντα πρώτης ανάγκης, υποστήριξε.

Οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια είναι συνεχείς και δεν γίνονται μόνο στο καλάθι, γίνονται σε όλα τα προϊόντα των σουπερμάρκετ. Έχουμε επιβάλει πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα.

Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει ένα κύμα ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα, αλλά με το καλάθι και μα την κάρτα αγορών υπάρχει μια πρόσθετη στήριξη, είπε. Στα τρόφιμα η Ελλάδα έχει έναν από τους 4 χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη, είπε.

Αυξήθηκε ο μπακαλιάρος

Ο μπακαλιάρος πρώτης ποιότητας αυξήθηκε από 1 έως 3 ευρώ το κιλό, και η τιμή του κυμαίνεται γύρω στα 20 ευρώ το κιλό. Το «καλάθι της ιχθυαγοράς» που έχουμε δημιουργήσει για την Καθαρά Δευτέρα είναι φθηνότερο από πέρυσι είπε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Το αν θα μπει ή όχι σε αυτό και ο μπακαλιάρος είναι υπό συζήτηση, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είπε.

Τι θα περιλαμβάνει το «Καλάθι του Νονού»

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου επίσης θα εφαρμοστεί στα καταστήματα παιχνιδιών και το «καλάθι των νονών».

Σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις παιχνιδιών με ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000 ευρώ αλλά και εθελοντικά όσες, με μικρότερο τζίρο, το επιθυμούν.

Οι κατηγορίες παιχνιδιών που θα διαμορφωθούν από το αρμόδιο υπουργείο και από τις οποίες η κάθε επιχείρηση θα επιλέγει κάθε εβδομάδα τα προϊόντα που θα απαρτίζουν τους καταλόγους της, αναμένεται να είναι παρόμοιες με εκείνες των Χριστουγέννων. Θα προστεθούν ωστόσο και οι λαμπάδες με παιχνίδια για τις αγορές των νονών προς τα βαφτιστήρια τους.

Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία το «καλάθι του νοικοκυριού» αναμένεται να συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα