Η Πάτρα δεν γιόρτασε ούτε τα 100 χρόνια του ’21

28.03.2021 / 16:10
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Στιγμιότυπο 2021-03-22, 12.25.17 μμ

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση του 1821, ωστόσο ο εορτασμός του ιστορικού γεγονότος, συνέπεσε με την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά συνέπεια οι εκδηλώσεις, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, είναι λιγοστές εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γεγονός ότι η 25η Μαρτίου 2021 τιμήθηκε μόνο στην Αθήνα με την στρατιωτική παρέλαση, αλλά χωρίς την παρουσία πολιτών, ενώ στην Πάτρα δεν έγινε καμία εκδήλωση.

Χωρίς εορτασμούς 

Τον Μάρτιο του 1921, συμπληρώνονταν 100 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης. Ωστόσο, η χώρα και κατ’ επέκταση η πόλη της Πάτρας, δεν μπόρεσαν να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη ιστορική επέτειο του νέου κράτους.

Εκατό χρόνια μετά, οι Έλληνες πολεμούσαν πάλι με τους Τούρκους, αυτή τη φορά όμως, όχι στον ελλαδικό χώρο, αλλά μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Ο πόλεμος ήταν στην καρδιά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν στο απόγειό της, λίγο πριν καταλήξει σε εθνική τραγωδία. Έτσι, οι εορτασμοί για την εκατονταετηρίδα από την επανάσταση του 1821 ακυρώθηκαν από το κράτος, που τους προετοίμαζε, ήδη, από το 1916 και τελικά έγιναν το… 1930!

1821 – 1921

Οι εφημερίδες της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του «Νεολόγου» των Πατρών, είχαν καθημερινό ρεπορτάζ για τον αγώνα των ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία.

Σε μια προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των Ελλήνων, ο «Νεολόγος» της 25 Μαρτίου 1921, κυκλοφορεί με φωτογραφία του ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού (που βρίσκεται στα Ψηλαλώνια της Πάτρας), του πρωτεργάτη της Επανάστασης του 1821.

Όπως αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο άρθρο του «Νεολόγου» που έχει τίτλο «1821 – 1921»: «Μια εκατοντετία κλείει σήμερον, από της ημέρας κατά την οποίαν Ιεράρχης εμπνευσμένος, εις τα στήθη του οποίου εδονούντο οι σφοδρότεροι και ευγενέστεροι παλμοί απείρου λατρείας προς την Πατρίδα και την ελευθερίαν της, ύψωσε εν τη γη ταύτη την Σημαίαν της απελευθερώσεως της Ελλάδος, και εκάλεσε τα τέκνα της να δώσουν τον όρκον της πίστεως προς την αρχομένην ιεράν μυσταγωγίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως».

[…] «Και δεν θα υπάρξη σήμερον καρδιά Ελληνική η οποία να μη αισθανθή εις τα βάθη της ψυχής της, την ιερωτέραν συγκίνησιν και απερίγραπτον χαράν, επί τη Επετείω μιας εκατοντετίας, τόσον γόνιμον εις Εθνικάς αποδόσεις, και τόσον πλήρους ενθουσιωδεστάτων και δεδοξαμένων αναμνήσεων».

Η δοξολογία και οι κανονιοβολισμοί

Την επόμενη ημέρα 26 Μαρτίου 1921, ο «Νεολόγος» των Πατρών φιλοξενεί εκτενές ρεπροτάζ για τις εκδηλώσεις που έγιναν στην πόλη την 25η Μαρτίου 1921. «Η ανατολή της χθες, εκατοστής επετείου από της Εθνικής Αναστάσεως, εχαιρετίσθη δι’ 21 κανονιοβολισμών, ριφθέντων από του φρουρίου», αναφέρει το ρεπορτάζ και στη συνέχεια περιγράφει λεπτομερώς τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό στην οδό Μαιζώνος. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: «Ολίγον μετά την 10ην εσημειώθη η εις τον ναόν προσέλευσις των επισήμων, τους οποίους υπεδέχοντο τα πλήθη δια χειροκροτημάτων. […] Ευθύς δε μετά την συγκέντρωσιν των επισήμων και λοιπών προσκεκλημένων, λαβόντων θέσεις εις το κέντρο του ναού, εψάλη την 10 ½ υφ’ όλου του κλήρου δοξολογία, απευθυνθείσης δεήσεως επιμνημοσύνου υπέρ των πεσόντων δια την πατρίδα και ευχής υπέρ των μαχομένων έτι προς απολύτρωσιν υποδούλων αδελφών. Ο ναός εδονήθη από ζητωκραυγάς, κατά το Πολυχρόνιον, υπέρ του Βασιλέως».

Η πρόποση του δημάρχου Μπουκαούρη

Μετά τη δοξολογία, όπως μας πληροφορεί ο «Νεολόγος» των Πατρών, ο δήμαρχος Μπουκαούρης, δέχθηκε τους επισήμους στο δημαρχείο της πόλης και αφού τους προσέφερε καμπανίτη, έκανε μια μακροσκελέστατη πρόποση για την ημέρα, η οποία είχε σκοπό να εμψυχώσει τους Πατρινούς, οι οποίοι περίμεναν τους συγγενείς τους από το μικρασιατικό πολεμικό μέτωπο.

«Ας είνε ευλογημένη αιωνίως η πάνδοξος μνήμη εκείνων, οι οποίοι εγενόντο οι πρωταθλητές της Αναστάσεως της Ελλάδος. Αλλά και ας τονισθώσι παιάνες και θούριοι, υπέρ των συνεχιζόντων τόσον θαυμασίως, τον ευκλέα αγώνα, υπό τα εμπνεύσεις και τας οδηγίας του Μεγάλου Στρατηλάτου και τρισένδοξου ημών Βασιλέως Κωνσταντίνου του ΙΒ’», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουκαούρης και κατέληξε με τα εξής: «Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός! Ζήτω οι κραταιοί υμών Σύμμαχοι! Ζήτω η Κυβέρνησις της λαϊκής θελήσεως». Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ: «Αι τελευταίαι επιφωνήσεις του κ. Δημάρχου, προκάλεσαν επανειλημμένας επεμφημίας, μετά τα οποίας το πλήθος των επισκεπτών απαύστως ανανεούμενον συνεχάρη τον κ. Δήμαρχο και τους παρ’ αυτώ κ.κ. Συμβούλους».

Φωταγωγήσεις κτιρίων, μουσικές και πανηγυρική ομιλία

Για να εμψυχώσει τους Πατρινούς, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου, οι τοπικές Αρχές διοργανώνουν εκδήλωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων όπου ο Γυμνασιάρχης Πουρναράς εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας. «Πλήθος κόσμου είχε συρρέσει και ηκροάσατο μετά των επισήμων και των μαθητών, τον λόγο του κ. Πουρναρά, ομιλήσαντος από στηθέντος βήματος και διακοπτόμενου συνεχώς υπό χειροκροτημάτων», μας πληροφορεί ο «Νεολόγος», ο οποίος συνεχίζει με τα εξής: «Μετά το λόγον του κ. Πουρναρά η μουσική του Μουσικού Ομίλου εξετέλεσε εις την άνω πλατείαν διαφόρους συνθέσεις, ανακρούσασα και θούρια. Κατά την δύσιν του ηλίου ερρίφθησαν άλλοι 21 κανονιοβολισμοί από του φρουρίου, τη δε εσπέραν εφωταγωγήθησαν τα δημόσια και δημοτικά καταστήματα, αι τράπεζαι και άλλα ιδρύματα, ως και το φρούριον και ο λιμήν».

Η επιστροφή των τραυματιών

Επιστροφή στη ζοφερή καθημερινότητα, αποτελεί για τον αναγνώστη, ένα ειδησάριο που δημοσιεύει ο «Νεολόγος», κάτω ακριβώς από το ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, που έχει τίτλο «Οι τραυματίαι». Πρόκειται για 100 φαντάρους που τραυματίστηκαν στο μικρασιατικό μέτωπο οι οποίοι επιστρέφουν στην πόλη τους με ατμόπλοιο. «Οι εκατόν τραυματίαι των τελευταίων εν τω Μικρασιατικώ μέτωπω μαχών, οίτινες επρόκειτο να μεταφερθούν χθες εις Πάτρας, μεταφέρονται σήμερον, καθυστερήσαντος του αμτοπλοίου. Άπαντες ούτοι θα εισαχθούν εις το επιταχθέν ήδη Δημοτικόν Νοσοκομείον. Ο Σύνδεσμος των αμαξηλατών ανέλαβε να μεταφέρη δωρέαν τους τραυματίας από της παραλίας εις το Νοσοκομείον», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ.

Του Φάνη Βγενόπουλου

(εφ. Νεολόγος)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα