Η μάχη των εργατών

28.10.2023 / 12:30
10-Ανδράγουστα-1930-Σταφιδοπαραγωγοί-Ανδράγουστας-Αρχείο-Κουνινιώτη-Custom-scaled-1

Eπιμέλεια Μιχάλης Παπαγεωργίου

Τα εργοστάσια σταφίδας του Αιγίου συναντούνται πολλές φορές στα παλιότερα φύλλα του «Νεολογου» με δεκάδες αφορμές και αναφορές κυρίως για την εξαγώγιμη δυναμική τους. Όμως κάθε δρόμος είναι γεμάτος ολισθηρά εμπόδια και ο αγώνας εργατών για καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι γεμάτος αγώνα και προβλήματα, χωρίς η γλύκα της σταφίδας να δίνει άλλη γέυση.

Ένα ακόμα επεισόδιο

Στο φύλλο της 25ης Οκτωβρίου 1933, συναντάμε την είδηση με τίτλο «Σοβαρόν επεισόδιον εις εργοστάσια Αιγίου» και υπότιτλο «Τα εργατικά ζητηματα έις νεαν οξέιαν φάσιν». Η είδηση ξεκινά με ψιθύρους που γίνονται κραυγές: «Εκ πληροφοριών εξ Αιγίου και εκ μηνύσεων των αστυνομικών αρχών διαβιβασθείσων προς την Εισαγγγελίαν προκύπτει ότι εις Αίγιον η ρύθμισις των εργατικών ζητημάτων ού μόνον δεν επήλθεν εισέτι, παρά τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις των εργοδοτών Αιγίου, αλλ’ οσημέραι οξύνεται η αντίθεσις μεταξύ εργατών και εργοδοτών, των τελευταίων μη συμμορφούμενων προς την επιτευχθείσαν συμφωνίαν και γενικότερων καταστατηγούντων τας περί εργασίας διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας».

Πέφτουν «βροχή» οι μηνύσεις

«Ηδη εις την Εισαγγελίαν εξακολοθεί η αθρόα υποβολή μηνύσεων εναντίον εργοστασιαρχών σταφίδας, επί παραβάσει των ωρών εργασίας και Κυριακής αργίας νόμων. Παρα δε τας συστάσεις της αστυνομικής αρχής και τας διαμαρτυρίας των σταφιδεργατικών οργανώσεων, αι υπερβασίαι συνεχίζονται, διότι, καθώς καταγγέλεται οι μεν σταφιδεργάται και σταφιδεργάτριαι ευρίσκονται υπό την απειλήν της απολύσεως, τα δε αστυνομικά όργανα απειλούνται ότι θα μετατεθούν»

Έρευνες, επιθέσεις, καταγγελίες

«Συγκεκριμένως καταγγέλθη ότι εις τα εργοστάσια Πετρά και Παπασωτηρίου αστυνομικά όργανα ενεργήσαντα αιφνιδιαστικήν έρευναν, διαπίστωσαν ότι οι εργάται εργάζοντο περισσότερας ώρας του κεκανονισμένου. Εις τας συστάσεις της αστυνομίας οι εργοστασιάρχαι ηρνήθησαν καστηγορηματικώς να συμμορφωθούν ενώ συγχρόνως δι εμπίστων υπαλλήλων προέτρεπον τους εργάτας όπως επιτεθούν κατά των οργάνων της τάξης και τα εκδιώξουν»

Και πλαστογραφίες έχει το «μενού»

«Επιπροσθέτως οι ανωτέρω εργοδόται παρουσίασαν πλαστόν τηλεγράφημα του Επόπτου εργασίας δι ου δήθεν εγνωστοποιέιτο η άρσις του νόμου περί Κυριακής αργίας. Επειδή τα πράγματα εξετράπησαν εκλήθη επειγόντως ενίσχυσις της στυνομικής αρχής κατόπιν δε μεγάλων προσπαθειών επετεύχθη η αποκατάστασις της τάξεως και το κλεισιμον των εργοστασίων. Σχετικώς εκτός της υποβλειθήσης μηνύσεως της διοικητικής αρχής το σωματείον σταφιδεργατριών απέστειλε προς το Εργατικό Κέντρο έγγραφον εν τω οποίω εκτίθενται τα διατρέξαντα και ζητείται η επεμβασίς του. Άμα τη λήψει του τηλεγραφήματος η Διοίκησις του κέντρου επεσκέφθη τον επόπτην εργασίας, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά την αποστολήν του επιδειχθέντος προς την αστυνομιάν τηλεγραφήματος»

Μια απαραίτητη ιστορική αναδρομή

Η ιδέα μιας κεντρικής συνδικαλιστικής οργάνωσης κερδίζει συνεχώς έδαφος και το 1918 συγκαλείται το Α’ Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ, από 21 έως 28 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα επειδή συνένωσε το συνδικαλισμένο προλεταριάτο κάτω από μία ενιαία οργάνωση.

Τα επόμενα χρόνια η ΓΣΕΕ ζει μια περίοδο κυβερνητικών παρεμβάσεων, καταστολών, αντιπαραθέσεων, εσωτερικών τριβών και διασπάσεων. Μεταξύ 1930-1936 γίνονται πολυάριθμες απεργιακές κινητοποιήσεις με αποκορύφωμα την εργατική εξέγερση τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, η οποία τελικά κατεστάλη βίαια από τις δυνάμεις του κράτους με εννέα νεκρούς, μεταξύ αυτών ο 25χρονος οδηγός Τάσος Τούσης.

Το φινάλε(;) της ιστορίας

«Λόγω των ανωτέρω τα όποια καθίσταται πρόδηλον ότι διαιωνίζουν μια οσημέραι οξυνόμενιν κατάστασιν, το εργατικόν Κέντρον ετοιμάζει εντονώνατον διάβημα προς την Κυβέρνησιν. Συγχρόνως θ ανατεθή εις τους εργατικούς γερουσιαστάς όπως υποβάλουν σχετικήν επερώτησιν εις την Γερουσία σχετικώς με τα καταγγελόμενα και τας ενέργειας εις τας οποίας προέβη η Κυβέρνησις δια την εφαρμογή και εν Αιγίω του κράτους του νόμου».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα