Γιώργος Παπανδρέου: “Η πανδημία έχει πλήξει τις γυναίκες δραματικά”

17.03.2021 / 16:12
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
gap2

O  Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Α. Παπανδρέου, ήταν κεντρικός
ομιλητής μαζί με την Αντιπρόεδρο της Ισπανικής κυβέρνησης, Κάρμεν Κάλβο, στην
διαδικτυακή εκδήλωση «Ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια ζωή –
Κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των φύλων», που διοργάνωσε η Σοσιαλιστική Διεθνής
Γυναικών (SIW). Η εκδήλωσε έγινε στο πλαίσιο της 65ης Συνεδρίασης της Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών (CSW65), στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα
Υόρκη. 

 
Στην ομιλία του, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε τα εξής: 
 
Επιτρέψτε μου να συνδέσω το θέμα με το ευρύτερο ζήτημα της ανισότητας στην
παγκόσμια κοινωνία μας. Όπως είδαμε και σε προηγούμενες πανδημίας, οι γυναίκες
υποφέρουν σαφώς περισσότερο από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αλλά η
πανδημία του Covid19, ανέδειξε  και όλες τις βαθιές ανισότητες και διαιρέσεις που έχουν
 οι κοινωνίες μας εδώ και πολλά χρόνια. 
 
Σύμφωνα με την OXFAM, «η ύφεση έχει τελειώσει για τους πλουσιότερους». Οι δέκα
πλουσιότεροι άντρες στον κόσμο είδαν τον συνδυασμένο πλούτο τους να αυξάνεται κατά
μισό τρισεκατομμύριο δολάρια από την έναρξη της πανδημίας. 
 
Αυτό το ποσό είναι περισσότερο από αρκετό για να καλύψει το κόστος εμβολιασμού
ενάντια στον COVID-19 για όλους σε αυτόν τον πλανήτη και για να διασφαλιστεί ότι κανείς
δεν θα οδηγηθεί στη φτώχεια ως αποτέλεσμα της πανδημίας. 
 
Η πανδημία έχει οδηγήσει στην χειρότερη εργασιακή κρίση των τελευταίων 90
χρόνων 
Ταυτόχρονα, η πανδημία έχει οδηγήσει στη χειρότερη εργασιακή κρίση των τελευταίων 90
χρόνων, με εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα να είναι τώρα υποαπασχολούμενα ή εκτός
εργασίας. Για άλλη μια φορά,  οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο. 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στα χαμηλά αμειβόμενα
επαγγέλματα και σε υπηρεσίες  όπως ο τουρισμός, ο ταξιδιωτικός τομέας, η εκπαίδευση, η
ευεξία και το λιανικό εμπόριο, που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Οι
γυναίκες αποτελούν επίσης περίπου το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον
τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας – κρίσιμες, αλλά συχνά κακοπληρωμένες
θέσεις εργασίας που τις εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε ότι αφορά τον COVID-19.  
Η πανδημία οδηγεί σε οπισθοχώρηση από τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη
ανάπτυξη 
 

Καθώς είμαστε στα Ηνωμένα Έθνη, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι όλες οι χώρες έχουν
δεσμευτεί για τους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ωστόσο, με αυτήν την
πανδημία, οπισθοχωρούμε σε πολλούς από τους 17 στόχους: υγεία, εκπαίδευση,
διακυβέρνηση, ισότητα των φύλων και περιβάλλον. 
Ενώ ορισμένες περιοχές, όπως η ΕΕ, έχουν δεσμευτεί να συνδέσουν την ανάκαμψη με τη
βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να γνωρίζουμε. Για παράδειγμα,
είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός γυναικών εργάζονται στην άτυπη
οικονομία. Σε ορισμένες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος το ποσοστό φτάνει το
92%. 
 
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας δεν λαμβάνουν
υπόψη όσους απασχολούνται στην άτυπη οικονομία 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το 26,5% των
γυναικών εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σε επισφαλή απασχόληση.
Πιστεύω ότι ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. 
 
Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική, και αυτό γιατί, ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν
υιοθετήσει φορολογικά μέτρα για τον μετριασμό της οικονομικής επίδρασης του COVID19
στα νοικοκυριά, αυτά τα μέτρα έχουν συνήθως προϋποθέσεις, οι οποίες αποκλείουν τα
άτομα που εργάζονται στην άτυπη οικονομία. 
 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ένα πράγμα: 
 
Εάν οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εάν δεν
συμπεριλαμβάνονται εξίσου σε ηγετικές θέσεις, αυτές οι καταστάσεις θα επιδεινωθούν. Σε
βάρος των κοινωνιών μας στο σύνολό τους.
Πιστεύω βαθιά ότι ο αγώνας για την ίση συμμετοχή των γυναικών είναι ένας αγώνας για
ευρύτερη και δίκαιη αλλαγή στις κοινωνίες μας παγκοσμίως. 
Τι πρέπει να γίνει 
 
Χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση και επιτρέψτε μου να κάνω μερικές προτάσεις: 
 
α) Χρειαζόμαστε ακριβή και λεπτομερή ανάλυση, στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη
της έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών. 
 
β) Τα προγράμματα ανάκαμψης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους Στόχους του ΟΗΕ για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη μετάβαση δηλαδή σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. Και με
αυτόν τον τρόπο πρέπει να φροντίσουμε για τα λεγόμενα τυφλά σημεία, που αφήνουν πιο
εκτεθειμένες συνήθως τις γυναίκες. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι γυναίκες πρέπει να
βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. 
 
γ) Σε εθνικό πλαίσιο, πρέπει όλες οι χώρες να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και της οικιακής βίας. 
 
Είναι αδύνατο να εφαρμοστούν επιτυχημένες πολιτικές, εάν η διάσταση του φύλου σε όλες
τις κυβερνητικές αποφάσεις δεν μετριέται και υποστηρίζεται επαρκώς. Ο χειρισμός της
πανδημίας και των συνεπειών της θα ήταν διαφορετικός εάν είχαμε πιο ισότιμη συμμετοχή

των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Και σε χώρες όπου οι γυναίκες δραστηριοποιούνται
περισσότερο στην πολιτική, έχουμε δει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 
 
Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ μας λένε ότι το ποσοστό των γυναικών μελών του
Κοινοβουλίου είναι περίπου 20% και το ποσοστό των γυναικών σε υπουργικές θέσεις
περίπου 33%. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στις δομές λήψης
αποφάσεων μεγάλων οργανισμών μέσων ενημέρωσης, τόσο σε επιχειρησιακά επίπεδα ως
ανώτερα στελέχη όσο και σε στρατηγικά επίπεδα, ως CEOs και μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Εμείς στη Σοσιαλιστική Διεθνή έχουμε λάβει την απόφαση για εκπροσώπηση
50-50 στο σώμα μας. Αυτό όμως απαιτεί τα πολιτικά μας όργανα και κόμματα να
μεταρρυθμιστούν ριζικά. 
 
Σε αυτό το σημείο μπορώ να προσθέσω μόνο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις κινήσεις
των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Η Σοσιαλιστική Διεθνής και η Σοσιαλιστική Διεθνής
Γυναικών θα το πράξουν και ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο για να
πιέσουμε για αλλαγή, να σπάσουμε τα ανώτατα όρια, το σεξισμό και τις διακρίσεις. 
 
Εναπόκειται σε όλους μας, συλλογικά και ατομικά, στους άνδρες και τις γυναίκες που
αγωνιζόμαστε για την ισότητα. Μαζί πρέπει να κάνουμε αυτό το μεγάλο άλμα προς τα
εμπρός για να σφυρηλατήσουμε μια νέα πραγματικότητα, μετά τον COVID 19.
Ας κάνουμε αυτήν την κρίση ευκαιρία.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη λογική business as usual!

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα