Φωτιά στην Αττική: Ξεκίνησαν να πνέουν δυνατοί άνεμοι – Εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα το πύρινο μέτωπο

06.08.2021 / 7:08
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÐõñïóâÝóôçò åðé÷åéñåß óôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò óôéò Áößäíåò, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 5 Áõãïýóôïõ 2021. Åêêåíþíïíôáé êáé ïé ðåñéï÷Ýò ÊñõïíÝñé, Êïêêéíüâñá÷ïò êáé Áößäíåò ëüãù ôùí ôåñÜóôéùí äéáóôÜóåùí ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ç ðõñêáãéÜ óôç âüñåéá ÁôôéêÞ. Áðü ôçí ÐïëéôéêÞ Ðñïóôáóßá åóôÜëç ìÞíõìá áðü ôï 112 ðñïò ôéò ðáñáðÜíù ðåñéï÷Ýò êáëþíôáò ôïõ êáôïßêïõò íá áðïìáêñõíèïýí ðñïò ôçí åèíéêÞ ïäü Áèçíþí – Ëáìßáò. Åíþ íÝï ìÞíõìá áðü ôï 112 êáëåß ôïõò êáôïßêïõò ôçò Éððïêñáôåßïõ Ðïëéôåßáò íá åêêåíþóïõí ðñïò Ùñïðü.. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

Ήδη η κατάσταση με την φωτιά στην Αττική είναι πολύ δύσκολη με σπίτια να καίγονται όπως και τεράστιες εκτάσεις, ωστόσο τώρα τα πράγματα μάλλον… θα γίνουν ακόμα χειρότερα.

Κι αυτό γιατί αν υπήρχε ένα «καλό» μέχρι τώρα ήταν η άπνοια και οι χαμηλής έντασης άνεμοι. Αυτό από σήμερα παύει να ισχύει, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει να φυσούν δυνατοί άνεμοι, κάτι που αναμενόταν.

Ήδη αυτό έχει φανεί τι σημαίνει στην πράξη, καθώς η φωτιά πλέον εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα. Η φωτιά έχει κατεύθυνση προς το υδραγωγείο κρυονερίου, με τις φλόγες να φτάνουν τα 15-20 μέτρα. Στο Καλέντζι του Δήμου Μαραθώνα έχει δοθεί εντολή εκκένωσης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τα διόδια Αφιδνών, ενώ πλέον υπάρχει μεγάλο μέτωπο στα πλάγια της εθνικής οδού.

Στο ύψος των διοδίων μάλιστα έχει πάρει φωτιά ένα μεγάλο εργοστάσιο, ενώ ήδη έχουν καταστραφεί άλλες μονάδες.

Επίσης φωτιά έχει πιάσει και ένα «νεκροταφείο» αυτοκινήτων, με εκρήξεις να σημειώνονται από τα καύσιμα στα ντεπόζιτα.

Εκκενώθηκαν ήδη και οι περιοχές Κρυονέρι, Κοκκινόβραχος και Αφίδνες λόγω των τεράστιων διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Από την Πολιτική Προστασία εστάλη μήνυμα από το 112 προς τις παραπάνω περιοχές καλώντας του κατοίκους να απομακρυνθούν προς την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Ενώ νέο μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας να εκκενώσουν προς Ωρωπό.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα