Εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό για τον Γιάννη Πλακιωτάκη

22.12.2020 / 13:11
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãïò ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç áñìüäéïò ãéá ôçí ìåôáíáóôåõôéêÞ ðïëéôéêÞ Ãéþñãïò ÊïõìïõôóÜêïò,åðéóêÝöèçêå óÞìåñá ôï õðïõñãåßï åìðïñéêÞò íáõôéëßáò êáé åß÷å óõíáñãáóßá ìå ôïí õðïõñãü ÃéÜííç ÐëáêéùôÜêç, Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2019  (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό έλαβε πριν από λίγο ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό στις 23 Νοεμβρίου, όταν παρουσίασε πυρετό και έκανε το τεστ. Την πρώτη εβδομάδα έμεινε στην οικία του και στη συνέχεια έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε μονάδα αυξημένης φροντίδας λόγω του πυρετού που παρέμενε υψηλός. Κατά τις 3 εβδομάδες παραμονής του στο νοσοκομείο, ο κρητικός πολιτικός μπήκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, προκειμένου να βελτιωθεί η οξυγονωση του

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα