Παρασκευή, 19.08.2022, 9:20 μμ

Ερευνητικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της αειφόρου ενεργειακής διαχείρησης δικτύων ύδρευσης

22.12.2020 / 14:35
FVT

H παρακολούθηση της λειτουργίας, o επιχειρησιακός έλεγχος και η αειφόρος ενεργειακή
διαχείριση δικτύων ύδρευσης, είναι βασικοί στόχοι του έργου PerManeNt, στο οποίο
συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ).
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί πλατφόρμα ευφυών εφαρμογών, η οποία θα
εφαρμοστεί στο εξωτερικό υδραγωγείο της Πάτρας. Με τη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικά συστήματα, η πλατφόρμα
θα δώσει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανίχνευσης δυσλειτουργιών στις
γεωτρήσεις, στα αντλητικά συγκροτήματα, στις δεξαμενές τροφοδοσίας και στους
αγωγούς μεγάλης παροχετευτικότητας του υδραγωγείου προσαγωγής, με στόχους: την
έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε διαχειριστικό επίπεδο, τον προγραμματισμό επισκευών –
συντηρήσεων ή/και αντικαταστάσεων, την μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, και την βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των
υφιστάμενων υποδομών βάσει βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγνώσεων.
Στο PerManeNt συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως συντονιστής του έργου, το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, η εταιρεία INTRACOM TELECOM και η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ).
Στους τέσσερις πρώτους μήνες η επιστημονική ομάδα του έργου επισκέφτηκε τμήματα
του εξωτερικού υδραγωγείου της Πάτρας, αποτύπωσε λεπτομερώς τις υπάρχουσες
υποδομές, επέλεξε τις θέσεις ενδιαφέροντος, και καθόρισε τους περιβαλλοντικούς και
ενεργειακούς δείκτες παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04177).

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών
[email protected] ,+302106603289

ΔΕΥΑΠ, Τμήμα Διαχείρισης Νερού [email protected] , +302610366156

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
[email protected] , +30 2610996594

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα