ΕΛ.ΑΣ- Κορονοϊός: 400 κρούσματα ανά την επικράτεια -Με ραντεβού οι πολίτες στα Α.Τ

08.11.2020 / 9:28
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
¸ëåã÷ïé áðü ôçí Ôñï÷áßá ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ìÝôñùí ôï ðñùß ôïõ ÓáââÜôïõ 7 Íïåìâñßïõ 2020, êáèþò ç ÷þñá ìðÞêå åðéóÞìùò óå êáèåóôþò ãåíéêåõìÝíïõ lockdown. Ïé Üíäñåò ôçò Ôñï÷áßáò ðñïâáßíïõí óå óõóôÜóåéò óå ïäçãïýò êáé ðåæïýò. Ç Áóôõíïìßá âñÝèçêå óå 38 óçìåßá óå üëç ôçí ÁèÞíá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé óôá óçìåßá åîüäïõ ôçò ðüëçò.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Περισσότερα από 400 είναι τα ενεργά κρούσματα σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.:

Με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (μάσκες – γάντια), σταθερές και μικρές είναι οι ομάδες που πραγματοποιούν ελέγχους, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά σε περίπτωση κρούσματος αλλά να είναι πιο εύκολη και η ιχνηλάτηση.

Ραντεβού στα Α.Τ.
Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα που πρόκειται να επισκεφθούν και να έχουν κλείσει ραντεβού.

Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις
Εάν για παράδειγμα, έχει βεβαιωθεί κάποια τροχονομική παράβαση ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσω e mail όπως αναγράφεται και στην κλήση.

Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες των αστυνομικών.

ert.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα