Εκκλησίες : Θα ανοίξουν μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων

11.12.2020 / 11:51
Ç Áãßá ÂáñâÜñá åßíáé ç ðïëéïý÷ïò ôçò ÄñÜìáò.
ÊÜèå ÷ñüíï, ôçí ðáñáìïíÞ, êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç, åêáôïíôÜäåò ðéóôþí óõññÝïõí óôïí íáü êáé êáôüðéí ôá ðáéäéá áöÞíïõí Ýíá ìéêñü áõôïó÷Ýäéï êáñáâÜêé óôçí ëßìíç ðïõ åéíáé ìðñïóôá óôçí åêêëçóßá.
ÖÝôïò, ëüãï covid 19 áðáãïñåýôçêå óôïõò ðéóôïýò íá ðëçóéÜóïõí ôïí ÷þñï ôçò åêêëçóßáò êáé ôçò ðáñáêåßìåíçò ëßìíçò êáé ï äåóðüôçò Ðáýëïò ëåéôïõñãçóå óôïí åóðåñéíü óå ìßá áäåéá åêêëçóßá. (EUROKINISSI/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÌÅÓÓÉÍÇÓ )

Οι εκκλησίες θα ανοίξουν μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα της αγοράς και τα μέτρα που θα ισχύουν στη χώρα ενόψει των εορτών.

Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και εννέα ατόμων (9) σε όλες τις εκκλησίες και έως εικοσιπέντε (25) ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε επίσης ότι τα Θεοφάνεια, δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός των υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση έλαβε υπόψην όλα τα δεδομένα και αποφάσισε το άνοιγμα των εκκλησιών μόνο για τις ημέρες των δύο μεγάλων γιορτών με αυστηρούς κανόνες και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες έχουν την ωριμότητα να ανταπεξέλθουν όπως πρέπει.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα