Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η υποβολή αίτησης εξαίρεσης

21.01.2021 / 10:54
xrimata-19-1024x683

Nομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών. Για την απαλλαγή από τον φόρο πρέπει να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης έως τις 31 Ιανουαρίου.

Από τον ειδικό φόρο εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

Εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 4514/2018.
Οι εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από τα ακίνητα (π.χ. ενοίκια).
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία του Ν. 89/67 και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν (ή παραχωρούν δωρεάν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις) για γραφεία, αποθήκες, χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης των εργαζομένων τους. Η απαλλαγή από τον ΕΦΑ επεκτείνεται σε κάθε νομικό πρόσωπο για τα ακίνητα που εκμισθώνει σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ) εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως ορίζεται στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
Επιπλέον, εξαιρούνται του φόρου οι εταιρείες, με έδρα στην Ελλάδα ή στην ΕΕ, που έχουν ονομαστικές μετοχές ή μερίδια μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα. Επίσης εταιρείες με ανώνυμες μετοχές εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εισηγμένες εταιρείες. Η απαλλαγή παρέχεται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ), εφόσον όμως η χώρα αυτή δεν συγκαταλέγεται στα λεγόμενα «μη συνεργάσιμα κράτη» (φορολογικούς παραδείσους).

Για την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, όπως ισχύει, απαιτείται να τηρούνται κατ΄ έτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, τα εξής δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, που θα αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται ή να προσκομίζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν.

Για εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού έτους και των συνυποβαλλόμενων με αυτή δηλώσεων και εντύπων, από τα οποία προκύπτει ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

Πηγή: imerisia.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα