Εφορία: Με «κούρεμα» έως 75% στα πρόστιμα κλείνουν υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια

30.09.2023 / 11:24
ka 101

Με στόχο να κλείσουν περισσότερες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει για ακόμα τρεις μήνες τη λειτουργία της Επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών προσφέροντας στους φορολογούμενους που θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με την Εφορία μακριά από τις δικαστικές αίθουσες «κούρεμα» έως 75% στις προσαυξήσεις και καταβολή των οφειλών σε 24 δόσεις.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από την αρμόδια Επιτροπή παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 από 29 Σεπτεμβρίου που έληγε κανονικά.

Η προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης επιμηκύνεται έως και τις 31 Μαρτίου 2024 από τις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Στις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι φορολογούμενοι για εξώδικη επίλυση των διαφορών τους με τη φορολογική διοίκηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση τους θεμελιώνουν το αίτημα για:

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και στην περίπτωση που κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα