Παρασκευή, 15.01.2021, 1:08 πμ

Ευχές της Κατερίνας Σακελλαροπούλου σε όσους είναι μακριά από τα σπίτια τους

31.12.2020 / 12:52
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíá Óáêåëëáñïðïýëïõ áíôÜëëáîå åõ÷Ýò êáé Üêïõóå ôá äéáäéêôõáêÜ êÜëáíôá áðü ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Óõíäñüìïõ Down ÅëëÜäïò, áðü ðáéäéÜ óôçí Êéâùôü ôïõ Êüóìïõ, áðü åèåëïíôÝò åöÞâïõò ðñüóöõãåò êé åèåëïíôÝò ôïõ Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý, êáèþò êáé áðü ðáéäéÜ äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí êáé ôïõ åêêëçóéáóôéêïý ãõìíáóßïõ ÎÜíèçò.
(EUROKINISSI/ÐÑÏÅÄÑÉÁ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ/ÈÏÄÙÑÇÓ ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÓ)

Με τη σκέψη σε όσους είναι μακριά και πολύ μακριά από τα σπίτια τους, ναυτικούς, στρατιώτες -ακόμη όμως και ομογενείς της μακρινής Ωκεανίας- η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με κάποιους από αυτούς.

Όπως η ίδια η κ. Σακελλαροπούλου σημειώνει στον λογαριασμό της Προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «στη σκέψη μας σήμερα όσοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα και τις οικογένειές τους. Ευχήθηκα για το νέο έτος σε ομογενείς στη Νέα Ζηλανδία και μέλη των ενόπλων μας δυνάμεων σε ακριτικά φυλάκια, αεροπλάνα και πλοία, καθώς και στο πλήρωμα υπερπόντιων ελληνικών δεξαμενόπλοιων».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΟΓΟ