ΕΑΠ: Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο 7μηνο πρόγραμμα σπουδών με κόστος 445 ευρώ

06.12.2020 / 10:56
eap

Το Πρόγραμμα «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» έχει τη μορφή e-learning και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο, διάρκειας 450 ωρών (7 μήνες ) και o φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση».

Ο 1ος Κύκλος του Προγράμματος, έχει έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε όσους αναπληρωτές/τριες και αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους πίνακες.
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού.
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
 • Σε όσους/ες θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, στις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές, στην διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στα προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών και παιδιών, στη ΔΕΠ-Υ, στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, στη διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη, στη διαχείριση των χαρισματικών παιδιών, στην αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας, στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις πρακτικές ενταξιακής Εκπαίδευσης.
 • Σε όσους/ες φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην ΕΑΕ και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά.
 • Ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της αποκατάστασης.
 • Σπουδαστές/στριες και ερευνητές/τριες.
 • Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μονάδων υγείας καθώς και εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Στελέχη στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  Φορείς οργανώσεων ΑΜΕΑ και Φίλους της Εκπαίδευσης.
 • Λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας π.χ. ιερείς, κατηχητές, εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων κ.λπ.
 • Γονείς και φροντιστές ΑΜΕΑ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους/τις εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία
 2. Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση
 3. Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 4. Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 5. Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση)
 6. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές.
 7. Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 8. Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού
 9. Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 10. Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
 11. Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 12. Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 13. Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης
 14. Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής
 15. Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου, ομιλίας
 16. Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille.
 17. Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 18. Εκπαίδευση χαρισματικών και προικισμένων παιδιών
 19. Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας
 20. Εργασία στην ΕΑΕ

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται πλατφόρμα για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.
Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ο.Σ.Σ.)

Στην Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) προβλέπονται τρεις Ο.Σ.Σ. οι οποίες έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και δύναται να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά. Οι επιμορφούμενοι/ες επιλέγουν εν πρώτοις τον τρόπο παρακολούθησης. Εν συνεχεία, οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα των διαμορφώνουν τα τμήματα σε ηλεκτρονικά ή δια ζώσης. Οι Ο.Σ.Σ. έχουν διάρκεια τέσσερις ώρες η καθεμία και προσφέρουν στους/στις επιμορφούμενους/ες τη δυνατότητα να συζητήσουν ερωτήματα, τα οποία αφορούν στο διδακτικό υλικό, και συνδέονται με την επεξεργασία των δραστηριοτήτων και την εκπόνηση των γραπτών εργασιών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία μέσω της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον σύνδεσμο της βιβλιοθήκης (http://lip.eap.gr)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο/η επιμορφούμενος/η θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον/την εκπαιδευτή/τριά του. Συνολικά, η βαθμολογία της θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης (4 ασκήσεις αξιολόγησης συνολικά από 15% η κάθε μια) και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο/η επιμορφούμενος/η λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Μοριοδότηση

Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

 1. Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
 2. Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189)
 3. Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188)
 4. Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398)

Υψος διδάκτρων

Τα δίδακτρα για συμμετοχή στο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης, «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» ανέρχονται στα 445 ευρώ.

Η Επιτροπή του προγράμματος, ενστερνιζόμενη τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία Covid-19, παρέχει μείωση διδάκτρων της τάξεως του 10% και 20% με βάση τις πιο κάτω κατηγορίες συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, για τον 1ο κύκλο σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα δοθούν 5 (πέντε) πλήρεις υποτροφίες σε ανέργους. Ακόμη, θα χορηγηθούν 5 (πέντε) πλήρεις υποτροφίες σε κατηγορίες ευπαθών ομάδων, όπως Ρομά, Άστεγοι και πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας. Οι προαναφερθείσες υποτροφίες χορηγούνται στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΑΠ με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που στόχο έχει την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την οποία βιώνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι κατηγορίες συμμετεχόντων που επωφελούνται της μείωσης διδάκτρων είναι οι εξής:

Κατηγορίες Συμμετεχόντων10%20%
Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ☑
Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ☑
Άνεργοι☑
Συμμετέχοντες σε αναστολή εργασίας ή σε κατηγορίες επαγγελμάτων που πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας☑
ΑΜΕΑ☑
Πολύτεκνοι☑
Αδέρφια ή συμμετοχή συγγενών πρώτου βαθμού☑
Συμμετέχοντες που θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό διδάκτρων☑

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα