Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

19.05.2023 / 12:37
fa 7

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1.  1) Έγκριση του από 05/05/23 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ως εκ τούτου, 2) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην επαναπροκήρυξη μέρους (Τμήματα 1,3 & 6) της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» λόγω άγονης διαδικασίας και εκκίνηση νέας με τροποποίηση των όρων της Μελέτης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος-Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

2.   Έγκριση των από 10/05/2023 και 11/05/2023 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινoύ αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής  κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2023,  προϋπολογισμού δαπάνης 303.043,60 ευρώ, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθμ.  11/2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος-Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

3.   Εξειδίκευση πιστώσεως συνολικού ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61-6471.65001, για τη Διεξαγωγή ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος «Πέτα τη μάσκα του φόβου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

4.  Έγκριση του από 16 – 05 -2023 Πρακτικoύ Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών  Δήμου Πατρέων, πολυετούς συνολικής δαπάνης 417.370,98 ευρώ συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης  και του Φ.Π.Α. 24%  και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος-Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

5.   Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2023, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς  και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα