Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Μεταξύ των θεμάτων και οι δράσεις της «Έξυπνης πόλης»

22.07.2022 / 14:11
synedriasi

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), την Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022, στις 11:30 πμ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2021 – Ισολογισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση της αριθ. 61/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην έγκριση των ισολογισμών της οικονομικών ετών 2015, 2016, 2017 (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)
 4. Έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων» που αφορά στην έγκριση της Γ’ Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022 (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη – Πρόεδρος Δ.Σ Πολιτιστικού Οργανισμού)
 5. Α) Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Γενικού Λυκείου – 4ου/5ου Γυμνασίου Πατρών», Β) Πρόσκληση του οικονομικού φορέα: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την υποβολή δικαιολογητικών για την εξήγηση της τιμής ή του κόστους προσφοράς (παράγραφος η, άρθρο 4.1. της Διακήρυξης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΕΠΑΛ», Β) Πρόσκληση οικονομικού φορέα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την υποβολή δικαιολογητικών για την εξήγηση της τιμής ή του κόστους προσφοράς (παράγραφος η, άρθρο 4.1 της Διακήρυξης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
 7. Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Αναβάθμιση Πλατείας “Ελευθερίας” (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 935.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
 8. Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατείας Ωκεανίδων στην περιοχή παραλία Προαστείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου Επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 10. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (επταμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.Β) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» ε (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)προϋπολογισμό
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πατρέων στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «COMO-n: Setting up an AI-based Cooperative Traffic and Mobility Management for passengers and freight», στην Πρόσκληση του Προγράμματος «HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Δ. Γούλας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 12. Υποβολή Πράξης του Δήμου Πατρέων με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης του Δήμου Πατρέων», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 13. Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης», με CVP: 90923000-3, 90922000-6, 90921000-9, 90924000-0 και με συνολικό προσφερόμενο ποσό 82.477,11€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 14. (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων – Σχολικό έτος 2022-2023 cpv: 15894210—6, της αριθ. 3/2022 διακήρυξης της Δ/νσης Παιδείας, διά Βίου μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 16. (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 17. (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 18. «Κατεπείγουσας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας», με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 50.241,44€ (συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 6/2022 Μελέτης και γ) Του από 21/07/2022 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια, Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 19. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 20. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα