Δήμος Αθηναίων: 1.200 Χριστουγεννιάτικα γεύματα σε άστεγους

25.12.2020 / 19:53
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ðñïåôïéìáóßá ãéá ôçí äéáíïìÞ ãåõìÜôùí áðü ôï äÞìï Áèçíáßùí áíÞìåñá ôá ×ñéóôïýãåííá, ÐáñáóêåõÞ 25 Äåêåìâñßïõ 2020. Ëüãù ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò äéáóðïñÜò ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý, ï äÞìïò Áèçíáéþí äåí ðñáãìáôïðïßçóå ôï ãåýìá áãÜðçò, áëëÜ äéÝíåéìå öáãçôÜ óå óðßôéá áðüñùí ðïëéôþí.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με έναν διαφορετικό τρόπο, επέλεξε ο Δήμος Αθηναίων να «στρώσει» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των αστέγων, ώστε και φέτος να μην μείνει ούτε ένας χωρίς εορταστικό γεύμα, είτε βρίσκεται στις δομές του Δήμου είτε ζει στον δρόμο.

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου μια συντονισμένη επιχείρηση διανομής 1.200 γιορτινών γευμάτων, σε όλες τις δομές του Δήμου Αθηναίων που φιλοξενούν άστεγο πληθυσμό, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, στον Ξενώνα Άστεγων Τοξικοεξαρτημένων και σε αλλες δομές της πόλης (Σπίτι του Ηθοποιού, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, Εστία των Αθηνών κ.α.), αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.

Οι ομάδες streetwork του Κ.Υ.Α.Δ.Α. «σαρώνουν» μεγάλες περιοχές κυρίως του κέντρου της Αθήνας αλλά και σε γειτονιές, ώστε και οι άστεγοι που παραμένουν στους δρόμους, να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν, λίγη από τη θαλπωρή των γιορτών με ένα ζεστό, γιορτινό γεύμα. Τα γεύματα ήταν μία προσφορά του FAIRY και της P&G.

Όπως δε επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί καθημερινή πρακτική για τον Δήμο Αθηναίων καθώς το Κ.Υ.Α.Δ.Α, ήδη από το πρώτο lockdown έχει αναλάβει τη σίτιση στο σύνολο των δομών της πόλης που υποστηρίζουν άστεγους, ενώ πραγματοποιεί καθημερινά διανομή φαγητού και στους δρόμους.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα