Διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

27.04.2021 / 13:38
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
perifereia-dutikis-elladas

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 έχει
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021 -2025 Δυτικής Ελλάδας.

Το Π.Π.Α. αποτελεί το περιφερειακό σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α)
μετά τη θεσμοθέτηση του ν.4635/2019 (Α΄167) που εγκαινιάζει τον μεσοπρόθεσμο
αναπτυξιακό σχεδιασμό στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους
του Ε.Π.Α. για παραγωγική ανάταξη, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή
εισάγει μέσω του Π.Π.Α. την μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία με την υπαγωγή των παρεμβάσεων
σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά τομέα
πολιτικής. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι, οι δράσεις, ο συνολικός και ανά
πρόγραμμα προϋπολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται.
Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς και
κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους στον σύνδεσμο
http://www.opengov.gr/pde/?p=7030 στην κατεύθυνση της βελτίωσης του περιεχομένου
της αρχικής έκδοσης του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες (15 ημέρες επιπλέον της υποχρεωτικής) από την
ανάρτησή της και μετά το τέλος της θα συνταχθεί έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο
των σχολίων. Στόχος είναι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να ληφθούν υπόψη στον
περαιτέρω σχεδιασμό του προγράμματος.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα