Δεν υπάρχει πρόβλεψη για να διατηρηθεί το ∆ηµοτικό Μουσείο Ολοκαυτώµατος

20.09.2023 / 9:33
mouseio-kalavrytinou-olokaftomatos-axaia-DSC_8531

Σε δηµόσια διαβούλευση τέθηκε νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο, στα πλαίσια της κατάργησης δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων (ΝΠ∆∆), ορίζει την 31.12.2023 ως τελευταία ηµέρα λειτουργίας του ∆ηµοτικού Μουσείου που είναι αφιερωµένο στο Ολοκαύτωµα των Ναζί (∆Η.Μ.Κ.Ο.).

Το µέτρο αποσκοπεί στην αντιµετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νοµικά πρόσωπα των δήµων -ελλιπής στελέχωσης και διάσπαση των τοπικών υποθέσεων όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση- λειτουργεί σχεδόν ισοπεδωτικά καθώς αποκλείει την συνέχιση µιας αυτόνοµης λειτουργίας για δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού όπως το Καλαβρυτινό Μουσείο Ολοκαυτώµατος, το µοναδικό «ζωντανό» µνηµείο που αφορά τη διάσωση της ιστορικής µνήµης για τον Β’ Π.Π, µε το Μουσείο Ολοκαυτώµατος Θεσσαλονίκης το οποίο είναι Οργανισµός της Ισραηλινής Κοινότητας στην Ελλάδα.

Το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Αναµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δήµων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», αναρτήθηκε στο opengov.gr για δηµόσια διαβούλευση.

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο από την 30ή Ιουνίου 2024 παύει και η λειτουργία περισσότερων από 600 σχολικών και δηµοτικών επιτροπών και οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται στους οικείους δήµους. Ειδικά για τα Καλάβρυτα το νοµοσχέδιο καταργεί και τα Νοµικά Πρόσωπα «Κέντρο Παιδιού Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Καλαβρύτων», τις Σχολικές Επιτροπές Εκπαίδευσης και τη «∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σπηλαίου Λιµνών».

Στην Αιγιάλεια τελούν υπό κατάργηση η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. (∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας) καθώς και το ΝΠ∆∆ «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός, Κοινωνική Προστασία» του δήµου. Εξαιρούνται από την κατάργηση τα ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα όπως το ∆ΗΠΕΘΕ Πατρών και τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, µεταξύ των οποίων και το Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας. Με βάση το σχέδιο νόµου, το προσωπικό των καταργούµενων φορέων µεταφέρεται στον δήµο.

Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες µε τα προσόντα του οργανικές θέσεις. Αναφορικά µε το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτό κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, οι οποίες συστήνονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου. Πριν από την αναµόρφωση στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, θα υπάρξει γνωµοδότηση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.

Σε επίπεδο δήµων, συστήνεται άµεσα Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται στον δήµο από το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών µεταφέρονται, αποτελούν πλέον έσοδά του και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισµό.

Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των ακινήτων και δικτύων της επιχείρησης µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον δήµο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Η πράξη του Γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα