ΑΣΕΠ – 90 θέσεις εργασίας στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών

13.04.2021 / 9:54
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
3hj45

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας, και συγκεκριµένα του εξής αριθµού ατόµων, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

90 ΥΕ Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν. 4440/2016, 64 του Ν. 4590/2019 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η προκηρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα