Απίστευτο περιστατικό: Ιερέας άνοιξε φέρετρο 77χρονου που πέθανε από covid-19 και φώναζε ότι δεν υπάρχει κορονoϊός-BINTEO

01.07.2021 / 9:45
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ìéá ðåñéçãçóç óôï ðñùôï íåêñïôáöåéï ôçò Áèçíáò êáé åêåé ìðïñåéò íá óõíáíôçóåéò ðåñáí ôùí åîáéñåôéêùí êáôáóêåõùí(ïñéóìåíùí) ìíçìáôùí ïëïêëçñç ôçí éóôïñéá ôïõ Åëëçíéêïõ êñáôïõò Áðï ðñùèõðïõñãïõò, Áñ÷éåðéóêïðïõò, Ðïëéôéêïõò, áãùíéóôåò ôïõ 1821 , áãùíéóôåò ôïõ áíéäçêôáôïñéêïõ áãùíá, åðéöåíåéò èåáôñéêïõò êáëëéôå÷íåòò ìïõóéêïõò, , åðé÷åéñçìáôéåò, äùñçôåò, êáé ðïëëïõò áëëïõò. Ç ïëéãïëåðôç óôáóç ìðñáóôá óôï êáèå åíá îå÷ùñéóôá åéíáé ìéá ïëïêëçñç éóôïñéá ãéá ôçí Åëëáäá   Óôç öùôï ôï ìíçìá ôïõ ÓÁÊÇÓ ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ   ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε εργάτης νεκροταφείου στην Εύβοια. Όπως λέει, ιερέας άνοιξε το φέρετρο 77χρονου που πέθανε από κοροναϊό παρουσία κόσμου και φώναζε ότι δεν υπάρχει κοροναϊός.

Όπως αναφέρει το «eviaZoom.gr», στα τέλη του περασμένου Μαΐου στην Εύβοια ένας ιερέας κήδεψε – χωρίς κανένα προληπτικό μέτρο – έναν 77χρονο που πέθανε από κοροναϊό.

Ο ιερέας άνοξε κανονικά το φέρετρο βγάζοντας και το ζελοφάν, λέγοντας στους εργάτες που αντέδρασαν ότι κάνει κουμάντο αυτός και ότι δεν υπάρχει κοροναϊός.

«Εγώ θα ανοίξω το φέρετρο, είτε θέλουνε, είτε δεν θέλουνε. Εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Δεν υπάρχει κορωνοϊός», φώναζε ο ιερέας, όπως καταγγέλλουν οι εργάτες του κοιμητηρίου.

Πάντως, το πιστοποιητικό θανάτου από το Νοσοκομείο Χαλκίδας ανέφερε ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του 77χρονου προήλθε από τον κορoναϊό.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα