Αίτημα για βοήθεια από την Κιβωτό της Αγάπης

02.12.2020 / 14:27
unnamed (1)

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Και αυτÜ τα Χριστοýγεννα, προσπÜθεια üλων μαò εßναι να μην λεßψει
τßποτα απü τα 70 ανÜπηρα παιδιÜ του Ιδρýματοò μαò. Στο πλαßσιο τηò
πολýπλευρηò και πολυετοýò συνεργασßαζ βα§, θα θÝλαμε για Üλλη μια
φορÜ να γßνετε κοινωνοß τηò προσπαθειÜò βα§, προσφÝρονταò απ’το
υστÝρημÜ σαò ü,τι καθÝναò μπορεß εßτε χρηματικü ποσü, εαε τρüφιμα üπωò
(γÜλα εβαπορÝ, ζÜχαρη, ρýζι, κριθαρÜκι, λÜδι, üσπρια, τοματοπολτü,
παιδικÝò κρÝμεò, εßδη προσωπικÞò υγΕινÞò και καθαριüτηταò ).

Με την δικÞ σαò στÞριξη, συμβÜλετε σημαντικÜ στην βελτßωση των
συνθηκþν διαβßωσηò των περιθαλπüμòνων τροφßμων μαò, αναδεικνýονταò
κÜθε φορÜ το αßσθημα αλληλεγγυηò και τηò ανιδιοτελοýò προσφορÜò που
σαò διακατÝχει.
Να εßστε βÝβαιοι üτι η οποιαδÞποτε προσφορÜ σαò θα εßναι πολýτιμη
διÝξοδοò για τα. παιδιÜ βαζ, ειδικÜ τþρα στην δýσκολη περßοδο που
διανýουμε εν μÝσω τηò πανδημßαò και των συνÝπειων τηò.
Σαò ευχαριστοýμε εκ των προτÝρων. για την συνεργασßα και την
οποιαδÞποτε βοÞθειÜ σαò.
Ευχüμαστε ΚαλÜ Χριστοýγεννα με υπομονÞ και υπευθυνüτητα και το ΝÝο
̧τοò να ξαναφÝρει πßσω το χαμüγελο στα χεßλη üλων των ανθρþπων και
να βγοýμε σýντομανικητÝò απü την δýσκολη αυτÞ περιπÝτεια.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα