Αχαΐα: Που έχουν κολλήσει οι αποζηµιώσεις στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία πριν από δύο χρόνια

28.11.2023 / 14:36
ΖΗΜΙΕΣ

Συµπληρώνονται σήµερα δυο χρόνια από τις πληµµύρες που σηµειώθηκαν πριν από δυο χρόνια και είχαν προκαλέσει µεγάλες ζηµιές σε επιχειρήσεις της Αχαΐας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν δεν έχουν πάρει ακόµη ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο ΦΕΚ 5814, είχε δηµοσιευτεί πρόσφατα η απόφαση αριθµ. 21049 του υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε την οποία καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης των πληγέντων, από τις πληµµύρες της 26ης έως 30ής Νοεµβρίου 2021 σε περιοχές του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, της 29ης έως 30ής Νοεµβρίου 2021 σε περιοχές του ∆ήµου Πατρέων και της 11ης ∆εκεµβρίου 2021 σε περιοχές του ∆ήµου Πατρέων.

Με την απόφαση αυτή, παρεχόταν συµπληρωµατική επιχορήγηση για την αντιµετώπιση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες εκείνης της περιόδου και συγκεκριµένα:

Στην περίπτωση του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, πρόκειται για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πληµµύρες της 26ης έως 30ής Νοεµβρίου 2021 και συγκεκριµένα, τις ∆ηµοτικές Κοινότητες Κάτω Αχαΐας, Αγιοβλασιτίκων, Αλισσού, Κάτω Αλισσού, Πετροχωρίου, Αράξου, Λακκόπετρας, Μετοχίου, Πέτα, Καραιίκων, Κρίνου, Λιµνοχωρίου, Σαγαιίκων, Αγίου Νικολάου Κράλη, Ανω Σουδεναιίκων, Άρλας, Κάτω Μαζαρακίου, Λουσικών, Μιτοπόλεως, Πορτών, Σαντοµερίου και Φλόκα. Από τις πληµµύρες της 29ης έως 30ής Νοεµβρίου 2021 του ∆ήµου Πατρέων, η απόφαση έχει εφαρµογή στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου, Παραλίας, Ρογιτίκων, 1ου ∆ιαµερίσµατος Αρκτικού Τοµέα, 2ου ∆ιαµερίσµατος Νοτίου Τοµέα, 4ου ∆ιαµερίσµατος Κέντρου Πόλεως, Αγίου Βασιλείου και Ρίου.

Από τις πληµµύρες της 11ης ∆εκεµβρίου 2021 του ∆ήµου Πατρέων, η απόφαση έχει εφαρµογή στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Παραλίας, 1ου ∆ιαµερίσµατος Αρκτικού Τοµέα, Ακταίου και Πλατανίου. Η επιχορήγηση αφορά την αντιµετώπιση ζηµιών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρµόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελµατικής χρήσης, µέσα παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του έγγειου κεφαλαίου και αποθηκευµένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραµµένα. Η επιχορήγηση αφορά σε δωρεάν χρηµατική ενίσχυση του ∆ηµοσίου που υπολογίζεται κλιµακωτά:

■ Για εκτιµηθείσα ζηµία µέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο µε το 70% αυτής,

■ Για εκτιµηθείσα ζηµία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο µε το 50% αυτής και

 ■Για εκτιµηθείσα ζηµία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο µε το 30% αυτής. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, η επιχορήγηση καλύπτει το ποσοστό της εκτιµηθείσας ζηµίας που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και απαιτείται συµπληρωµατική διαδικασία µε υποβολή δικαιολογητικών στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της γενικής γραµµατείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεπώς είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου, να προχωρήσει στην εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων, καθώς οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί στην Περιφέρεια και λογικά πρέπει να έχουν σταλεί για εκκαθάριση.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα