Α. Φίλιας: «Έτσι θα μπούμε στην ψηφιακή εποχή» – Το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

30.12.2020 / 22:19
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
b1f7b1_a7da68eb90c74a70a3cd07b0299b13e5

Για την αρνητική πρωτιά της Δυτικής Ελλάδας, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες, ο «Νεολόγος» απευθύνθηκε στον αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας Ανδρέα Φίλια, ο οποίος σε δήλωσή του αναλύει τις δράσης που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην κατεύθυνση για την επιτάχυνση των διαδικασιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την Προσαρμογή  στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως αναφέρει ο κ. Φίλιας:

«Με βάση την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος2014-2020 , η ΠΔΕ στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης, αν  και έχει την δυναμική υποδομών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να αποτελέσει  πρότυπο λειτουργίας της Ψηφιακής Περιφέρειας εντούτοις παρά την σημαντική πρόοδο εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε ΤΠΕ.

Επίσης, η ΠΔΕ αποτελεί την Περιφέρεια με τη μικρότερη χρήση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα», με τίτλο «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» (Μάρτιος 2010), η ΠΔΕ βρίσκεται στην 8η θέση σχετικά με το ποσοστό (39%) χρήσης Η/Υ και στην 7η θέση σχετικά με το ποσοστό  (38,8%) χρήσης του Διαδικτύου.

Προς αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων αλλά και υποχρεώσεων της ΠΔΕ που απορρέουν από τις σχετικές αρμοδιότητες της, εκτιμάται ότι η ύπαρξη ενός σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση των διαδικασιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την Προσαρμογή  στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, θα δώσει την δυνατότητα αλλά και την προοπτική αναστροφής της σημερινής κατάστασης, που σε συνδυασμό με μια ισχυρή δέσμευση και την αναγκαία πολιτική βούληση,  θα μπορέσει να θέσει τις βάσεις ώστε η ΠΔΕ να αποτελέσει το πρότυπο λειτουργίας μιας Ψηφιακής Περιφέρειας.

Οι δράσεις που σχεδιάζονται από την ΠΔΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί ευθέως και ριζικά η ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση είναι:

1. Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών προς πολίτες και επιχειρήσεις και διαλειτουργικότητα με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η δράση στοχεύει στην καταγραφή, μελέτη και ανάλυση όλων των διαδικασιών που αφορούν τις συναλλαγές του πολίτη με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω των Δ/νσεων της και την περιγραφή των λειτουργιών και προδιαγραφών ενός πληροφοριακού συστήματος που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές προς πολίτες και επιχειρήσεις.

2. Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και ψηφιακής αποτύπωσης  πόρων και γεωχωρικων υποδομών της ΠΔΕ και ανάπτυξη υποδομής γεωχωρικών δεδομένων. Η δράση στοχεύει στην αρχική καταγραφή των υφιστάμενων κατηγοριών των γεωχωρικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται το οδικό δίκτυο, τα ρέματα, οι ακτογραμμές κλπ της περιφέρειας, την κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με την επιχειρησιακή σημαντικότητα τους, ώστε να προκύψει το υποσύνολο των δεδομένων πεδίου για το οποίο θα γίνει καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση. Η νέα υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της ΠΔΕ θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτύπωση και ανάδειξη όλης αυτής της πληροφορίας σε ψηφιακούς χάρτες με δυνατότητες σχεδιασμού μελλοντικών δράσεων αλλά και παρακολούθηση υφιστάμενων ενεργειών.

3. Μηχανισμός Ενεργοποίησης και Συντονισμού για τη Διαμόρφωση Πολιτικών Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών. Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός σύγχρονου και εξελιγμένου επιχειρησιακού κέντρου διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Για τη διαμόρφωση του κέντρου θα χρειαστεί η δημιουργία ενός κόμβου συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας χωρικά δομημένης πληροφορίας στον οποίο θα γίνει ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποδομών και του υλικού της Περιφέρειας (αξιοποίηση δεδομένων, μελετών, σχεδίων, νομοθεσίας, αισθητήρων, μετρητικών οργάνων) και επιπλέον τροφοδότηση του από νέα στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το ενοποιημένο κέντρο ελέγχου θα λειτουργεί και ως ένας κόμβος παρουσίασης και διάχυσης της διαθέσιμης πληροφορίας για το σύνολο των θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, περιβάλλοντος και μείωσης του κινδύνου καταστροφών επιτρέποντας την πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία μέσω του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων. Η πρόσβαση στα δεδομένα παρατήρησης θα είναι δυνατή με πολλαπλούς τύπους απεικόνισης

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυούς διαχείρισης Μεταφορικού Έργου, Ενεργειακών Καταναλώσεων, και Υδάτινων Πόρων με έμφαση στην Πολιτική Προστασία.

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ευφυή διαχείριση του μεταφορικού έργου και του στόλου οχημάτων που διαχειρίζεται η ΠΔΕ, την ευφυή επιτήρηση και διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηριακών υποδομών αρμοδιότητας της ΠΔΕ καθώς και των μηχανισμών διαχείρισης των υποδομών υδάτινων πόρων.

Μέσω της δράσης η ΠΔΕ θα αποκτήσει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα που θα επαυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, επίγνωση και αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα θα επιτύχει σημαντικά ποσοστά στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση δαπανών συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ρευματοκλοπών και αλόγιστων καταναλώσεων. Το σύστημα θα είναι σε θέση να υποστηρίζει παράλληλα δράσεις πολιτικής προστασίας.

Αυτή τη στιγμή η ΠΔΕ έχει ήδη καταθέσει αίτημα υποστήριξης με τη μορφή του Τεχνικού Συμβούλου στην Ειδική Υπηρεσία ΕΠ ΔΕ, ώστε σύντομα να συνταχθούν και ωριμάσουν  οι απαραίτητοι φάκελοι προκειμένου να υπάρξει ένταξη και υλοποίηση διαμέσου του επόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος».   

(από την εφημερίδα “Νεολόγος”)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα