341 έργα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» | dete

341 έργα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στην καθοριστική συμβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας στην αποτελεσματική απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και την ανάπτυξη κοινωνικών δομών, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την κοπή της πίτας των στελεχών της Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με όραμα, σωστή στρατηγική και ορθή αξιοποίηση των πόρων απαντά στις προκλήσεις του αύριο. Το έργο που έχει παραχθεί είναι μεγάλο, εμβληματικό, πρωτοποριακό, με κυρίαρχη καινοτομία τη στροφή στις κοινωνικές δομές και στα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια. Είμαι υπερήφανος για την κοινωνική στροφή του Προγράμματος μας. Η Περιφέρεια μας είναι η μοναδική που δημιούργησε ένα μηχανισμό για να βρίσκεται κοντά στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σημειώνοντας ότι το Πρόγραμμα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Στη συλλογική και αποτελεσματική  δουλειά που γίνεται στην «Διαχειριστική»   αναφέρθηκε η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η εργασία μας, είναι απαιτητική. Πολλές φορές κουραστική και πιεστική, αλλά τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια παρέθεσε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020» εκδόθηκαν προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανήλθε σε ποσοστό 98,32% του εξειδικευθέντος του προϋπολογισμού. Εντάχθηκαν 341 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 449,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 88,5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος 2014-2020.

Ιδιαίτερη αναφορά η κ. Σταθοπούλου έκανε στη σημαντική επιτυχία της Υπηρεσίας που κατάφερε εντός του 2018, σε χρόνο ρεκόρ (2,5 μήνες) να αξιολογήσει και να εντάξει 58 ερευνητικά έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 12,3 εκατ. ευρώ.

Επίσης, όπως είπε, σε φάση υλοποίησης έχουν μπει οι  Βιώσιμες Αστικές Αναπτύξεις (ΒΑΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014 -2020. Έχουν ενταχθεί 6 πράξεις, προϋπολογισμού 20,8 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, στις δύο Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) εντάχθηκαν 7 πράξεις, προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη το 2018 εντάχθηκαν 22 έργα Αστικών Αναπλάσεων προϋπολογισμού 30,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αριθμό των έργων Αστικών Αναπλάσεων σε 32, με συνολικό προϋπολογισμό 52,5 εκατ. ευρώ.

Καταλήγοντας  ο κ. Κατσιφάρας ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη σημαντική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστη Σταθοπούλου, την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Διονυσία Μαράτου και τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας.