Παρασκευή, 19.08.2022, 9:24 μμ

1η Συνάντηση Ομάδας Έργου CIRCLE: “Κυκλική Οικονομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής”

16.12.2020 / 22:54
κο 55

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης “ΑΕΙΠΛΟΥΣ” ( www.aeiplous.org ), συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου CIRCLE – Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION (Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ: 85% και Ελληνικοί Εθνικοί Πόροι 15%).

Οι 14 εταίροι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από την Ιταλία (Δήμος Forlì-Συντονιστής, Romagna Tech), τη Σλοβενία (School Center Velenje, RDA of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica), την Κροατία (Regional development agency Međimurje REDEA Ltd., Energo-data), την Ελλάδα (Ανατολική Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΑΕΙΠΛΟΥΣ), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the Republic of Srpska, Δήμος Laktasi), τη Σερβία (Faculty of Applied Ecology – Futura, Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd), το Μαυροβούνιο (Δήμος Ulcinj) και την Αλβανία (Δήμος Τιράνων).

Το έργο στοχεύει στην αύξηση και διάδοση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων που παράγονται σε αστικές περιοχές, μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης με τη συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων, παραγωγών καινοτομίας, διοικητικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και πολιτών. Το έργο αναπτύσσει Εργαστήρια Κυκλικών και Ανθεκτικών Πόλεων (CIRCLabs) μέσω των οποίων θα σχεδιαστούν και θα δοκιμαστούν κυκλικά μοντέλα που θα εστιάζουν σε 4 πιλοτικά πεδία (βιομηχανική συμβίωση, οργανικά απόβλητα, ρεύματα ειδικών αποβλήτων και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων -ΑΕΚΚ).

Την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, στα πλαίσια του έργου CIRCLE διοργανώθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Έργου του CIRCLab της Δυτικής Ελλάδας. Αρκετοί συμμετέχοντες από ενδιαφερόμενους φορείς περιφερειακών και τοπικών αρχών, εταιρειών, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά και ενδιαφερόμενοι πολίτες συζήτησαν και ανέλυσαν ανάγκες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στις αστικές περιοχές.

Ο συντονιστής, Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν. Πατρών, άνοιξε τη συζήτηση παρουσιάζοντας το έργο CIRCLE και τη σκοπιμότητά του. Παρουσίασε ανάγκες και ελλείψεις που παρατηρούνται στη Δυτική Ελλάδα και ολοκλήρωσε παρουσιάζοντας μία πρώτη προσέγγιση για την υλοποίηση σχεδίων δράσεων από την ομάδα έργου.

Ο κ. Κωνστ/νος Αντωνόπουλος, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, περιέγραψε τα νομικά πλαίσια και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παρουσίασε τις αδυναμίες της αγοράς αλλά και τις προκλήσεις για το τοπικό δυναμικό.

Στη συνέχεια, υπήρξε ανοιχτή συζήτηση και τοποθέτηση των συμμετεχόντων. Διαπιστώθηκε ότι τομείς οπού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αρχές κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι στη διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν γύψο καθώς η απόρριψή τους με άλλα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα οδηγεί στη δημιουργία υδρόθειου καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη σωστής διαχείρισης και ανακύκλωσής τους. Η κ. Πηνελ. Μωυσιάδου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει πλήρης καταγραφή της έκτασης του προβλήματος ενώ ο κ. Αθαν. Φατσικώστας, Διευθυντής Εργοστασίου Saint-Gobain Hellas ABEE στο Αιτωλικό, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ανακύκλωση των γυψοσανίδων τονίζοντας το υψηλό κόστος συλλογής τους.

Μία άλλη ανάγκη που διατυπώθηκε είναι η έλλειψη παραγωγής αδρανών στην περιφέρεια λόγω του περιορισμένου αριθμού λατομείων. Μία τέτοια ανάγκη θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την παραγωγή αδρανών από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα. Ο κ. Κωνστ. Αποστολόπουλος, INTERBETON Δομικά Υλικά ΑΕ, υπογράμμισε ότι η παραγωγή αδρανών από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα είναι ένα εφικτό και ρεαλιστικό σχέδιο, ενώ ο κ. Γεωρ. Αναγνωστόπουλος, ΣΥΡΜΕΤ ΑΕ, εκδήλωσε το ενδιαφέρον και την πρόθεση για βοήθεια.

Τέλος, εκτενής συζήτηση έγινε στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στα αγροτικά υπολείμματα που παράγονται στις αστικές περιοχές. Η κ. Βασιλική Καραπαπά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου, και πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωπόνων Αιτ/νιας και ο κ. Ιωάννης Φαρμάκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου υπογράμμισαν το πρόβλημα του κόστους συλλογής και μεταφοράς των αγροτικών υπολειμμάτων, ενώ ο κ. Κωνστ. Κωνσταντακόπουλος, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, ανέφερε ότι ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη δρομολογήσει τη διαχείριση των αστικών οργανικών υπολειμμάτων (προς κομποστοποίηση).

Εντούτοις, ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση του 8-10% των στερεών απορριμμάτων που είναι κλαδέματα από κήπους και δεντροστοιχίες. Ο Καθ. Χριστ. Παρασκευά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

ανέφερε ότι μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων, το Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού από υγρά απόβλητα, ενώ ο κ. Ευστ. Παπαχριστόπουλος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) στις δράσεις διαχείρισης προστασίας του περιβάλλοντος, την αναγκαιότητα κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και τον καθορισμό χωροταξικού σχεδιασμού αναγκαίου για την κατανομή και διάρθρωση χρήσεων χώρου ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των περιβαλλοντικών επενδύσεων όπου συναντούμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Ο κ. Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ABEE, ανέφερε ότι είναι υπό διερεύνηση η χρήση παραπροϊόντων (τρίμμα κεραμικών και τέφρα από βιομάζα) στην παραγωγή τούβλου ή σε άλλες εφαρμογές πάντα με λήψη κατάλληλων μέτρων για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο της εργασίας, σύμφωνα με κατάλληλη σήμανση, ενώ ο κ. Παύλος Φιλίππου, Polyeco AE, αναφέρθηκε στη συλλογή του δύσκολου και απαιτητικού υλικού, του ελενίτ και πρότεινε οι δράσεις  του CIRCLab να επεκταθούν και σε άλλα απόβλητα. Ο κ. Παν. Παπαδάτος, ERGOLOGIC AΕ, μίλησε για την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων στη διαχείριση των αποβλήτων είτε στο θεματικό πεδίο των ΑΕΚΚ είτε των οργανικών αποβλήτων, ενώ ο κ. Γ. Καρέλας, Οινική Πατρών ΑΒΕΕ, τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των οινολασπών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν μπορούν να διατεθούν.

Τέλος, οι κ.κ. Ν. Ανυφαντής και Σ. Καούρης, μηχανικοί περιβάλλοντος, συνέβαλαν στην ανάδειξη των νέων ευκαιριών εργασίας που παρουσιάζονται στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Στο τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μέσα από τη διατύπωση των δυσκολιών, αναγκών και προκλήσεων δημιουργείται μια καλή βάση για τη στήριξη και ανάπτυξη σχεδίων δράσεων πάνω σε αρχές κυκλικής οικονομίας. Δεσμεύτηκαν ότι το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη ενός λεπτομερούς και ρεαλιστικού σχεδίου δράσης.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα