1902: «Του έκοψαν την κεφαλήν χείρας και πόδας»! Η είδηση είχε συγκλονίσει την περιοχή αλλά και τους κατοίκους της μικρής, τότε, Ελλάδας

15.04.2021 / 8:57
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
γυναικες-επαρχια-19-αιωνα12

Επιμέλεια: Φάνης Βγενόπουλος

Στις 11 Απριλίου 1902, ο «Νεολόγος» των Πατρών δημοσιεύει ένα εκτενές ρεπορτάζ, με θέμα ένα ειδεχθές έγκλημα που συνέβη στην περιοχή των Κρεστένων της Ολυμπίας. Δράστες δυο φυγόδικοι και θύμα ο αδελφός μιας κοπέλας, τον οποίο κατακρεούργησαν κόβοντάς του το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.  Το ρεπορτάζ έχει τίτλο: «Φοβερόν κακούργημα εις την Κρέσταιναν – Δύο ληστοφυγόδικοι εκ του εξωτερικού – Του έκοψαν την κεφαλήν χείρας και πόδας» και όπως τονίζει ο συντάκτης – ανταποκριτής της εφημερίδας στον Πύργο: «Φρικαλέον κακούργημα, σπάνιον σχεδόν εις τα χρονικά της εγκληματικότητος ανηγέλθη ενταύθα ότι έλαβε χώραν χθες μ.μ. ολίγον έξωθι της Κρεσταίνης της επαρχίας Ολυμπίας»

Η απαγωγή

Το έγκλημα αυτό, ήταν η κορύφωση μιας βεντέτας  μεταξύ δύο οικογενειών για τα μάτια μιας χωρικής με το όνομα Ουρανία. Το θέμα, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα της 11ης Απριλίου, είχε απασχολήσει την εφημερίδα, όταν επιχειρήθηκε η απαγωγή της κοπέλας, η οποία όμως δεν ήταν επιτυχής. Σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, στην απαγωγή της γυναίκας ή αλλιώς το «κλέψιμό» της, προχωρούσαν οι υποψήφιοι γαμπροί όταν υπήρχαν αντιρρήσεις για τον επικείμενο γάμο από τους γονείς της μελλόνυμφης. Εάν η απαγωγή της γυναίκας επιτυγχάνετο, συνήθως ακολουθούσε άμεσα ο γάμος του «παράνομου» ζευγαριού σε κάποιο εξωκλήσι. Ωστόσο, στην παρούσα ιστορία, τα πράγματα δεν είχαν αυτή την έκβαση. Όπως γράφει ο «Νεολόγος» της εποχής:  

«Οι αναγνώσται του «Νεολόγου» θα ενθυμούνται την απαγωγήν εν τω χωρίω της Κρεσταίνης, της χωρικής Ουρανίας Φ. Λ. υπό των συγχωριανών της αδελφών Ψ., καθώς και την συμπλοκήν διαδραματίσθεια εις την θέσιν «Πρέκα» μεταξύ των συγγενών της κόρης και των απαγωγέων, καθ’ ην απελευθερωθείσα η κόρη παρεδόθη εις τους γονείς της».

Η βεντέτα

Η απόπειρα απαγωγής της κοπέλας, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί, μιας και δημιουργήθηκε μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. Όπως γράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών για την υπόθεση:

«Επειδή δε κατόπιν οι απαγωγείς Ψ. ηπείλουν την οικογένειαν της απαχθείσης προσεκλήθησαν δι’ επιστολής εκ της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου οι φυγόδικοι Ιωάννης Λ., αδελφός της απαχθείσης και Κ. πρωτεξάδελφος ταύτης, προς εκδίκησιν των απαγωγέων, τους οποίους κατεζήτουν παντού. Ως γνωστόν συνηντήθησαν την 16ην Δεκεμβρίου π.ε. εντός αγρού και συνήψαν συμπλοκήν καθ’ ην εφ εφονεύθησαν οι Ανδρέας Λ., αδελφός της κόρης και Π.Π. εξάδελφος, ετραυματίσθη δε ελαφρώς και εις εκ των Ψ.

Έκτοτε οι φυγόδικοι του εξωτερικού προσεπάθουν να συναντήσουν τους φυγοδικούντας Ψ. ή μέλος τι της οικογένειας των δια να εκδικηθώσιν, όπερ και εγένετο χθες περί την 5ην μ.μ. δοθείσης της ταλευταίας πράξεως της αιματηράς τραγωδίας.

Το φονικό

Οι δύο φυγόδικοι παίρνουν την εκδίκησή τους από τον Ιωάννη Ψ., και μάλιστα με αποτρόπαιο τρόπο. Τον σκοτώνουν την ώρα που εργαζόταν στα χωράφια, μπροστά τα μάτια των άλλων εργατών, και μάλιστα κατακρεουργούν το πτώμα του. Ιδού πως περιγράφει το φονικό ο «Νεολόγος» των Πατρών στις 11 Απριλίου 1902:

Παρά την Κρέσταιναν υπάρχει κτήμα ανήκον εις τον Αγουλινίτσης πολιτευτήν κ. Θ. Μ., εκεί δε ειργάζετο ο Ιωάννης Ψ. εκ του χωρίου Βρύνης καταγόμενος μετ’ άλλων εργατών. Ενώ ήσαν απησχολημένοι εις την εργασίαν ανοθρούνται εκ τινός τάφρου οι φυγόδικοι Ιωάννης Λ. και Κ. πάνοπλοι, οίτινες μετ’ αστραπιαίας ταχύτητος φθάνουσιν εις την εργατιάν με προτεταμένα τα όπλα και αρπάζουσι τον Ιωάννην Ψ., τον οποίον υπό τα όμματα των άλλων εργατών κατακρεουργούσιν αποκόψαντες την κεφαλήν, αμφοτέρας τας χείρας από της μασχάλης και τους πόδας ρίψαντες τήδε κατκείσε τα ασπαίροντα μέλη και τον κορμόν του σώματος, απειλούντες φόνον εις τους καταπλήκτους  εργάτας αν ήθελον προσφέρει συνδρομήν.

Μετά την αγρίαν και θηριώδη πράξιν των οι κακούργοι ιππεύσαντες ίππους του κ. Μ., εκέι ευρισκομένους επτράπησαν εις φυγήν καλπάζοντες και κατηυθύνθησαν εις την λίμνην της Αγουλινίτσης. Γνωσθείσης της ανηκούστου πράξεως εις τα Κρέσταινα αμέως όλη η δύναμις της Αστυνομίας και το αύτοθι μεταβατικόν απόσπασμα εξήλθον προς  καταδίωξίν των, εζητήθησαν δε ενισχύσεις παρά των αστυνομιών δήμων Βώλακος και Αρρίνης.

Η παραχθείσα εντύπωσις εν Κρεσταίνη και τοις λοιποίς χωρίοις είνε τεραστία επί τω εκτυλιχθέντι στυγερώ κακούργημα. Αι αρχαί Κυπαρισσίας απέστειλαν διαταγάς όπως ληφθώσιν έκτακτα μέτρα και αναπτύχθη μεγάλη δραστηριότης δια την σύλληψιν των δύο κακούργων.

Οι αντιδράσεις

Με νεώτερο τηλεγράφημα του ανταποκριτή του «Νεολόγου» των Πατρών από τον Πύργο, που δημοσιεύει η εφημερίδα, γίνονται γνωστές οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στο πρωτόγνωρο φονικό. Όπως αναφέρει το τηλεγράφημα: «Ζωηροτάτη είνε η παραχθείσα εις την πόλη μας εντύπωσις δια το στυγερόν έγκλημα της Κρεσταίνης. Κατ’ ειδήσεις εκείθεν τα πνεύματα είνε εξημμένα φοβούνται δε αντεκδικήσεις, διότι ο αδελφός του κατακρεουργηθέντος Ψ., φυγόδικος απειλεί να εισβάλη εις την Βρύναν εκδικούμενος τον φόνον του αδελφού του. Τα αποσπάσματα διαιρεθέντα κατέλαβον πάντα τα επίκαιρα σημεία του ιχθυοτροφείου Αγουλινίτσης, οπόθεν φόβος να διαφύγωσιν οι κακούργοι. Νεώτεραι τηλεγραφικαί πληροφορίαι αναφέρουσιν, ότι τα αποσπάσματα ευρίσκονται επί τα ίχνη των φυγοδίκων, των οποίων πολιορκουμένων και περικυκλουμένων θέλει κατορθωθή η σύλληψις. Η κηδεία του θηριώδως διαμελισθέντος εγένετο εις άκρον συγκινητική. Παρηκολούθησεν ολόκληρον το χωρίον Βρύνης κατάπληκτον προ του συντελεσθέντος φονικού δράματος».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα