150.000 ευρώ για τον αναβατήρα της Στύγας! | dete

150.000 ευρώ για τον αναβατήρα της Στύγας!

 

Με απόφαση που ελήφθη, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων, μετά από πρόταση του απερχόμενου Δημάρχου Καλαβρύτων Γιώργου Λαζουρά, ανέθεσε, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στην Αυστριακή εταιρεία ROPEWAY MAINTENANCE SYSTEMS (RMS) GmbH, την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού πυλώνα και συρματόσχοινου για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων (προς χρήση και τοποθέτηση του στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων)”, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

 

Η ως άνω εταιρεία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαβρύτων, προσέφερε, έκπτωση 25% επί του ως άνω προϋπολογισμού της προμήθειας, προσφέροντας ως συνολικό τίμημα γι’ αυτή, το ποσό των 150.000 ευρώ.