150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ