120 δόσεις: Τα παιδιά κρίνουν τις δόσεις – Οι «κόφτες» και οι κερδισμένοι | dete

120 δόσεις: Τα παιδιά κρίνουν τις δόσεις – Οι «κόφτες» και οι κερδισμένοι

Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις προς Ταμεία και Εφορία. Ο χρόνος που θα έχει κάποιος οφειλέτης προκειμένου να ρυθμίσεις τις οφειλές του δεν είναι απεριόριστος και ουσιαστικά θα έχει μόλις 45 ημέρες προκειμένου να μπει στην ηλεκτρονική πύλη και να ρυθμίσει το χρέος του.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται  οι φορολογούμενοι – οφειλέτες με προστατευόμενα παιδιά. Για τους οφειλέτες αυτούς προβλέπονται μειώσεις κατά μία έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές 4% – 25% με βάση τους οποίους προσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας δόσης σε συνάρτηση με το ετήσιο εισόδημα, για όσους οφειλέτες δεν βαρύνονται με τέκνα.  Η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στο ετήσιο εισόδημα περιορίζει το ύψος της φοροδοτικής ικανότητας του οφειλέτη με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι με παιδιά να κερδίζουν περισσότερες δόσεις σε σχέση με τους οφειλέτες που έχουν ακριβώς το ίδιο εισόδημα αλλά δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Για τους οφειλέτες με 1 ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά και με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ ισχύει ό,τι ακριβώς προβλέπεται για τους έχοντες εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ αλλά μη έχοντες παιδιά, δηλαδή χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.