10.000 θέσεις εργασίας στα χρηματοπιστωτικά επηρεάζονται από το Brexit | dete

10.000 θέσεις εργασίας στα χρηματοπιστωτικά επηρεάζονται από το Brexit

Περίπου 10.000 θέσεις εργασίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου θα μεταφερθούν εκτός της Βρετανίας ή θα δημιουργηθούν σε άλλες χώρες στα επόμενα χρόνια, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξασφαλίσει πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Reuters μεταξύ των εταιριών που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Φρανκφούρτη είναι ο πλέον δημοφιλής προορισμός για τις νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα, με το Παρίσι να ακολουθεί με διαφορά στη δεύτερη θέση.

Τα αποτελέσματα της πρώτης ολοκληρώμενης έρευνας στην οποία συμμετείχαν τράπεζες, ασφαλιστικές, εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων, εταιρίες επενδύσεων ιδιωτικού κεφαλαίου και χρηματιστήρια στη Βρετανία προήλθαν από 123 εταιρίες που ρωτήθηκαν για τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σχεδιασμού που έχουν εκπονήσει μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «σκληρό» Brexit.

Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν μέσω email ή τηλεφωνικά από τις 21 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν οι μισές από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters δήλωσαν ότι θα χρειαστεί να μεταφέρουν προσωπικό ή να αναδιαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του Brexit, που αναμένεται να λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2019. Ένα τρίτο των εταιριών δήλωσε ότι δεν υπάρχει αντίκτυπο ενώ οι υπόλοιπες απάντησαν ότι δεν έχουν ακόμα καταλήξει στο σχεδιασμό τους ή αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα μετακινηθούν ή θα δημιουργηθούν σε άλλες χώρες βασίστηκε στις απαντήσεις 39 εταιριών που απασχολούν τουλάχιστον 350.000 άτομα. Περίπου 1,1 εκατ. άτομα εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Βρετανίας.