Ύφεση 0,7% στην Ελλάδα βλέπουν οι οικονομολόγοι | dete

Ύφεση 0,7% στην Ελλάδα βλέπουν οι οικονομολόγοι

Συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 0,7% το 2015 προβλέπουν, κατά μέσο όρο, 20 οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Bloomberg για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το 2014 η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,8%.

Η ανεργία, σε μέσα επίπεδα του 2015, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 26,3% από 25,9% που ήταν η πρόβλεψη στην τελευταία έρευνα του Bloomberg τον Απρίλιο.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται ότι θα φθάσει στο όριο του 3% του ΑΕΠ από 1,9% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Το εμπορικό ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα έχει έλλειμμα 0,7% του ΑΕΠ, αντί για το πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στην προηγούμενη έρευνα.