Χωρίς σύνδεση, αλλά με διόδια-Σημαντικές παρεμβάσεις ζητά η Δυτική Αχαΐα για τον αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου | dete

Χωρίς σύνδεση, αλλά με διόδια-Σημαντικές παρεμβάσεις ζητά η Δυτική Αχαΐα για τον αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου

Το μείζον θέμα της Πατρών-Πύργου και τα προβλήματα που θα προκαλέσει στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις στην εγκεκριμένη μελέτη συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Την σχετική εισήγηση έκανε ο δήμαρχος, Σπύρος Μυλωνάς επισημαίνοντας ότι τα κυρίαρχα θέματα που ανακύπτουν αφορούν στην κυκλοφοριακή σύνδεση της   πρωτεύουσας του Δήμου, της Κάτω Αχαΐας, με τον νέο αυτοκινητόδρομο, στα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα που θα υπάρξουν στα όρια των Δ.Δ. Αλισσού, Δ.Δ. Κάτω Αλισσού, Δ.Δ. Λουσικών, Δ.Δ. Αχαϊκού, καθώς και των παρακείμενων σε αυτά οικισμών, στην ανυπαρξία σύνδεσης του αεροδρομίου Αράξου και της ευρύτερης δυτικής παράλιας ζώνης του Δήμου με τον υπό κατασκευή δρόμο, και στον σταθμό διοδίων.

Ειδικότερα:
Α) Σύνδεση Κάτω Αχαΐας

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η μοναδική κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου με την ευρύτερη περιοχή και την έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας, στην Χ.Θ. 17+735. Χιλιομέτρηση νέου αυτοκινητόδρομου. Η χωροθέτηση του κόμβου Κάτω Αχαΐας στο σημείο που προαναφέρθηκε, αποτελεί για την Κάτω Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή της δυτικής παράλιας ζώνης του οικείου Δήμου, μέγα πρόβλημα, καθώς:

1) Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής αφορά στην κίνηση, από και προς Πάτρα, εύκολα συμπεραίνουμε ότι η συγκεκριμένη σύνδεση δεν είναι χρηστική. Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη σύνδεση, το μεταφορικό κόστος των χρηστών αυξάνεται λόγω αύξησης της χιλιομετρικής απόστασης στην κατεύθυνση από και προς Πάτρα. Η αύξηση του κόστους υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 50%, σε σχέση με το σημερινό.

2) Η αύξηση του μεταφορικού κόστους που προαναφέρθηκε, θα οδηγήσει τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες της περιοχής να χρησιμοποιούν την Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου για τις μετακινήσεις τους, από και προς Πάτρα. Ως αποτέλεσμα, ο κορεσμός της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, μίας οδού με παλαιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που διέρχεται μέσω κατοικημένων περιοχών, θα είναι αναπόφευκτος και η χρηστικότητα της οδού ανύπαρκτη.

3) Απομονώνεται η ευρύτερη περιοχή και δεν δίδεται καμία αναπτυξιακή προοπτική στο άμεσο μέλλον.

Προς επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων κρίνονται επιτακτικές οι εξής παρεμβάσεις:

-Να ασκηθεί άμεσα το δικαίωμα προαίρεσης από τον κύριο του έργου για την κατασκευή ράμπας εξόδου από Πάτρα προς Κάτω Αχαΐα σε περιοχή προ του ποταμού Πείρου.

-Να επεκταθεί το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης από τον κύριο του έργου, συμπεριλαμβάνοντας και μία ράμπα εισόδου στην ίδια περιοχή, με κατεύθυνση προς Πάτρα.

Β) Σύνδεση Δ.Δ. Αλισσού, Δ.Δ. Κάτω Αλισσού, Δ.Δ. Λουσικών , Δ.Δ. Αχαϊκού καθώς και των παρακείμενων οικισμών.

Σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, η σύνδεση διακόπτεται εντελώς καθώς πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο και η πρόσβαση σε αυτόν επιτρέπεται μόνο από κόμβους. Στην εν λόγω περιοχή η νέα χάραξη του αυτοκινητόδρομου χωροθετείται στην θέση που βρίσκεται η υφιστάμενη Ν.Ε.Ο., οπότε η μοναδική εναπομένουσα οδός που μπορούν να συνδεθούν τα δημοτικά διαμερίσματα και να εξυπηρετηθούν κυκλοφοριακά, είναι η υφιστάμενη Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Αποτέλεσμα είναι το Δημ. Διαμέρισμα Άνω Αλισσού και τα γειτονικά αυτού Δημ. Διαμερίσματα να αποκόπτονται τελείως από την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου. Η μόνη διέξοδος προς την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου για αυτά τα Δημ. Διαμερίσματα είναι μέσω του Δημ. Διαμερίσματος Κάτω Αλισσού. Επίσης αποκόπτονται από την παράλια ζώνη της περιοχής και αντίστροφα, η παράλια ζώνη αποκόπτεται από το Δημ. Διαμέρισμα.

Επίσης η παράλια ζώνη του Κάτω Αλισσού αποκόπτεται από την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πλείστα προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Γ) Αεροδρόμιο Αράξου - Δυτική παράλια ζώνη.

Από την μελέτη δεν προβλέπεται σύνδεση του αεροδρομίου Αράξου και της ευρύτερης δυτικής παράλιας ζώνης του Δήμου με τον νέο αυτοκινητόδρομο. Το αεροδρόμιο Αράξου αποτελεί σοβαρό έργο υποδομής της περιοχής.

Δ) Θέση σταθμού διοδίων

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και λειτουργία του σταθμού διοδίων, θεωρούμε ότι η θέση του θα πρέπει να είναι στα όρια των Νομών Αχαΐας και Ηλείας για να αποφεύγεται η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμου που μετακινούνται καθημερινά εντός του Δήμου μας και προς Πάτρα ενώ θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό και τη μεταφορά των προϊόντων που φθάνουν ή φεύγουν από την περιοχή μας.