Χιλιάδες επιχειρήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Μόνο 11 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές έως τώρα | dete

Χιλιάδες επιχειρήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Μόνο 11 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές έως τώρα

Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και βρίσκονται σε διάφορα στάδια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ενώ μέχρι σήμερα μόνο 11 έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τους ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τις πρώτες 20 εβδομάδες λειτουργίας του Μηχανισμού (μέχρι την 22/12/2017), 14.406 πρόσωπα ξεκίνησαν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Από αυτά, τα 4.653 έχουν εισάγει τα βασικά στοιχεία και 2.264 δεν πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κυρίως επειδή είναι φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν επιχείρηση, δηλαδή δεν διαθέτουν πτωχευτική ιδιότητα.

Πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας 2.389 και 391 ολοκλήρωσαν την αίτηση τους, την υπέβαλλαν οριστικά.

Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά, 125 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση με τον έναν μεγάλο πιστωτή τους, ο οποίος διαθέτει άνω του 85% των συνολικών οφειλών του.

Από αυτούς. 18 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 11 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους και 266 ανατέθηκαν σε συντονιστές για έλεγχο. Από αυτές, σε 142 περιπτώσεις ήδη ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος και για:

- 69 εκκρεμεί η απάντηση των πιστωτών,

- 14 αρνήθηκαν οι πιστωτές, επειδή το προτεινόμενο ποσό αποπληρωμής από τον οφειλέτη είναι μικρότερο από την αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του, καθώς και τα διαθέσιμα εισοδήματά του -

- 59 υπήρξε απαρτία των πιστωτών και ήδη οι 49 από αυτές βρίσκονται στη φάση της διαπραγμάτευσης.

Σχετικά με τις 11 συμφωνίες ρύθμισης χρεών που έχουν επιτευχθεί σε διμερές επίπεδο, 9 υποθέσεις αφορούν τον ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ και χρέη 20.000-65.000 ευρώ, πλην μίας περίπτωσης που αφορά επιχείρηση με χρέος 320.000 ευρώ.

Η ρύθμιση που έλαβαν περιλαμβάνει 85% διαγραφή (κούρεμα) προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις. Δύο υποθέσεις αφορούν χρέη προς τράπεζες - μία περίπτωση χρέη προς τη Eurobank 26.000 ευρώ και μία περίπτωση χρέη προς την Εθνική 406.000ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δόθηκαν 120 δόσεις και διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων.

Εντός του Ιανουαρίου 2018 αναμένεται η ρύθμιση οφειλών ακόμη περισσότερων επιχειρήσεων.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ