Υπ. Εργασίας: Όχι στην πρόταση για άμεση κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων | dete

Υπ. Εργασίας: Όχι στην πρόταση για άμεση κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

Με αφορμή δημοσιεύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις διευκρινίζονται τα εξής από το υπουργείο Εργασίας:

Η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευτεί, θα σεβαστεί τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα , καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μητέρων με ανήλικα τέκνα, των ατόμων με αναπηρία, των εργαζόμενων σε βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά και των μητέρων ΑμεΑ.

Έχει καταστεί σαφές, ότι η πρόταση των πιστωτών για άμεση κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων από την 1η Ιουλίου φέτος είναι απορριπτέα, καθώς δεν συνάδει με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και θίγει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν –ήδη- εξουθενωθεί από τις πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων.