“Τσουνάμι” πλειστηριασμών ακόμα και πρώτης κατοικίας – Τα 4 «βήματα» με τα οποία θα χάνονται τα σπίτια | dete

“Τσουνάμι” πλειστηριασμών ακόμα και πρώτης κατοικίας – Τα 4 «βήματα» με τα οποία θα χάνονται τα σπίτια

«Τσουνάμι» πλειστηριασμών σπιτιών έρχεται με τις αρχές του νέου χρόνου. Από την “δίνη” των κατασχέσεων δεν θα γλυτώσουν ούτε οι πρώτες κατοικίες, με ΔΝΤ και τράπεζες να ζητούν επίσπευση των διαδικασιών.

Η κυβέρνηση δια στόματος Σταύρου Κοντονή διιεμήνυσε ότι θα προβλέψει για την επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ωστόσο οι δανειστές έχουν άλλη γνώμη, με τις τράπεζες να είναι σύμμαχός τους αφού επιθυμούν αποτελέσματα στο πεδίο των κόκκινων δανείων.

Έτσι, μπορεί σήμερα ο νόμος Κατσέλη να προστατεύει κάποια απίτια απ΄τους πλειστηριασμούς, το 2019 όμως θα πάψει να ισχύει και είναι αμφίβολο εαν θα υπάρξει παράτασή του.

Τα 4 βήματα για τις κατασχέσεις – Τι μπορούν να κάνουν οι οφειλέτες

Όπως αναφέρει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος , από 1ης-1-2019 και εφόσον δεν δοθεί παράταση για υποβολή στον νόμο Κατσέλη, οι “κόκκινοι” δανειολήπτες θα αναγκάζονται να δεν θα έχουν καμία άλλη επιλογή εκτός από τη ρύθμιση του δανείου τους εξωδικαστικά ή μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (η οποία, επίσης, είναι εξωδικαστική ρύθμιση), αλλιώς ξεκινά άμεσα η κατάσχεση.

Αναλυτικά τα “βήματα” του πλειστηριασμού:

1. Εαν κάποιος καθυστερήσει να καταβάλει μαζεμένες δόσεις (συνήθως τρεις) τότε η τράπεζα καταγγέλει τον κανονισμό που έχει γίνει, με την αποστολή εξώδικης δήλωσης με δικαστικό επιμελητή. Ο λογαριασμός εξυπηρέτησης του δανείου θα περιέλθει σε οριστική καθυστέρηση, που σημαίνει ότι πλέον θα απαιτείται όλο το οφειλόμενο ποσό κι όχι μόνο αυτό των δόσεων.

2. Μετά την καταγγελία της σύμβασης η τράπεζα μπορεί να προβεί σε έκδοση διαταγής, με βάση την οποία θα διενετγηθεί κατάσχεση και πλειστηριασμός. Επιπλέον ο δανειολήπτης μπαίνει και στο σύστημα Τειρεσίας, όπου τηρούνται τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία.

Τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης: Σε περίπτωση επίδοσης της διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαδικασίας που ξεκινά εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια της τράπεζας και δη την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της περιουσίας του.

3. Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή αυτή απορριφθεί, ή αν απορριφθεί η αίτηση αναστολής τότε η τράπεζα προβαίνει σε κατάσχεση της περιουσίας με σκοπό τον πλειστηριασμό του πράγματος που κατασχέθηκε. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης: Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Ο οφειλέτης μπορεί να την προσβάλει με ανακοπή εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που αυτή έχει σφάλματα, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς, ο οφειλέτης έχει δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

4. Κύρια πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά την κατάσχεση είναι η εκποίηση των πραγμάτων που κατασχέθηκαν με πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να διενεργηθεί νωρίτερα από επτά μήνες και αργότερα από οκτώ μήνες από την περάτωση της κατάσχεσης. Την ημέρα του πλειστηριασμού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τις προσφορές τους. Αφετηρία αποτελεί η πρώτη προσφορά, που ορίζεται στην έκθεση κατασχέσεως.

Ποιοι παίρνουν μέρος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό παίρνουν μέρος όσοι έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την απαιτούμενη εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά πληρεξούσιο μέχρι ώρα 15.00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.

Φυσικά ο υπάλληλος του πλειστηριασμού που δηλώνει ενδιαφέρον ελέγχει τα αρχεία, και διαπιστώνει με πράξη του μέχρι και τις 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού την τήρηση των διατυπώσεων και υποβάλλει κατάλογο όσων δικαιούνται να λάβουν μέρος.

Αυτό διενεργείται με επιμέλεια συμβολαιογράφου ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00, ενώ δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών.

Τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης: Ο οφειλέτης μπορεί να προσβάλει τη διαδικασία του πλειστηριασμού μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες εάν πρόκειται για κινητά πράγματα ή σε 60 ημέρες εάν πρόκειται για αναπλειστηριασμό και εντός 60 ημερών εάν πρόκειται για ακίνητα από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης.