ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Μέχρι και 2 ευρώ ο «φόρος» στο γκισέ

 

Ακόμα και στα 2 ευρώ ανά συναλλαγή -και ασχέτως του ύψους του φόρου που πληρώνεται- θα φτάνει τελικά η προμήθεια που θα εισπράττουν οι τράπεζες, για όσους επιμένουν να μην χρησιμοποιούν το e-banking για την εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Το ένα μετά το άλλο τα πιστωτικά ιδρύματα εκδίδουν εσωτερικές εγκυκλίους και ανακοινώνουν την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόζουν στο εξής για πληρωμές φόρων στο γκισέ. Η χρέωση δεν είναι ενιαία αλλά ποικίλει, ανάλογα με το αν θέλουν ή όχι να  προσελκύουν τους φορολογουμένους στα υποκαταστήματά τους. Για παράδειγμα, άλλη τράπεζα χρεώνει 1,5 ευρώ για πληρωμή φόρων στο γκισέ, ενώ άλλη ανακοινώνει χρέωση 2 ευρώ.  Ειδικές τιμές ενδέχεται να ανακοινώνουν επίσης, ανάλογα και με το είδος πληρωμές  του φόρου ή του τέλους που εξοφλείται –πχ για τέλη κυκλοφορίας κλπ.