Το 10ο δημοτικό σε παρουσίαση λευκώματος | dete

Το 10ο δημοτικό σε παρουσίαση λευκώματος

Στις 24/5/18, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην «Αγορά Αργύρη» για την παρουσίαση του λευκώματος “Τα έργα της Αειφορίας - ΕΣΠΑ και Εκπαίδευση”.
Το λεύκωμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της δράσης “Τα έργα της Αειφορίας ”, η οποία έγινε το σχολικό έτος 2017-18. Η δράση είχε ως στόχο τη διασύνδεση της τοπικής αειφορικής ανάπτυξης – μέσω των έργων του ΕΣΠΑ – με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών απέσπασε Τιμητική Διάκριση για το έργο των μαθητών της Δ΄ Τάξης με θέμα “Ανακύκλωση - Διαχείριση Απορριμμάτων”, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κ. Πυλαρινού Γεωργίτσας και Αργυράτου Ευθύμη. Οι μαθητές “διέδωσαν το μήνυμα” λαμβάνοντας υπόψη τους και στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως: Ζωή στη Στεριά, Ποιοτική Εκπαίδευση, Καλή Υγεία και Ευημερία, Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.’
μοτικό σε παρουσίαση λευκώματος
Στις 24/5/18, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην «Αγορά Αργύρη» για την παρουσίαση του λευκώματος “Τα έργα της Αειφορίας - ΕΣΠΑ και Εκπαίδευση”.
Το λεύκωμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της δράσης “Τα έργα της Αειφορίας ”, η οποία έγινε το σχολικό έτος 2017-18. Η δράση είχε ως στόχο τη διασύνδεση της τοπικής αειφορικής ανάπτυξης – μέσω των έργων του ΕΣΠΑ – με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών απέσπασε Τιμητική Διάκριση για το έργο των μαθητών της Δ΄ Τάξης με θέμα “Ανακύκλωση - Διαχείριση Απορριμμάτων”, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κ. Πυλαρινού Γεωργίτσας και Αργυράτου Ευθύμη. Οι μαθητές “διέδωσαν το μήνυμα” λαμβάνοντας υπόψη τους και στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως: Ζωή στη Στεριά, Ποιοτική Εκπαίδευση, Καλή Υγεία και Ευημερία, Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.’