Το Πανεπιστήμιο Πατρών προστατεύει τους πολιτιστικούς πόρους της Μεσογείου | dete

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προστατεύει τους πολιτιστικούς πόρους της Μεσογείου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUEMED

 

 

Στο πλαίσιο προστασίας και προώθησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου, το Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικών συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο έργο με την επωνυμία  «BLUEMED», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%). Ο Καθηγητής Γεώργιος Ι. Στεφανίδης, Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών, είναι ο Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «BLUEMED» στο οποίο συμμετέχουν πέντε (5) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρος.

 

Σύμφωνα με την οδηγία UNESCO 2001, η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου και η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα αυτό αποτελούν επιβεβλημένη προτεραιότητα. Το πρόγραμμα, λοιπόν στοχεύει στην ενίσχυση των βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, προωθώντας έτσι τον βιώσιμο και υπεύθυνο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει:

 

α) Στον σχεδιασμό ενός συστήματος διαδικασιών και πρακτικών πολιτικής, διαχείρισης, δικτύωσης και προώθησης, που θα δοθεί στις τοπικές/ περιφερειακές αρχές. Αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με μοντέλα διαχείρισης και καινοτόμες τεχνολογίες για την διαχείριση και λειτουργία των Υποβρύχιων Μουσείων, των Καταδυτικών Πάρκων και των Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης που θα αναπτυχθούν ως πιλοτικές δράσεις στις περιοχές Capo Rizutto και Baia Bay (Ιταλία), στον Δυτικό Παγασητικό/ Σποράδες (Ελλάς) και στο Cavtat sites (Κροατία).

 

β) Στην προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο των καταδύσεων και την βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης.

 

γ) Στην προσέλκυση στις συμμετέχουσες περιοχές ενός σημαντικού μέρους του αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που προτιμούν τον καταδυτικό τουρισμό.

 

δ) Στην εισαγωγή του ευρύτερου κοινού στην υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά μέσω της τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Γνώσης.

 

ε) Στην δημιουργία μίας πλατφόρμας που είναι βασισμένη στο web, με τίτλο «Υποβρύχιες Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στην Μεσόγειο» για την ενιαία τουριστική προβολή και δικτύωση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “BLUEMED” πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα, όπου συμμετείχαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας με την ιδιότητα του επικεφαλής εταίρου, οι υπόλοιποι εταίροι καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος.

 

Στην ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν οι ερευνητές: Χονδρογιάννη Δ., Σαράντη Π., Πεππέ Μ., Σιπέτας Χ., Κούτα Μ., Μαρούση Κ., Κουκουνάρης Α., Καφούσια Ε., ΚανακάρηςΙ., Γιολδάσης Χ.