Τι είναι η βιοχημική κύηση | dete

Τι είναι η βιοχημική κύηση

Η βιοχημική κύηση είναι η εγκυμοσύνη που γίνεται αντιληπτή μόνο από την τιμή της β-χοριακής και δεν υπάρχουν υπερηχογραφικά στοιχεία.

Μάλιστα αν κάποια φορά καθυστέρησε η περίοδός σας 3-4 μέρες, δεν αποκλείεται να είχατε μια βιοχημική κύηση. Σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα δεν έχει καμία ένδειξη ότι είναι έγκυος και απλά αντιλαμβάνεται ότι καθυστέρησε η περίοδός της. Με λίγα λόγια, η βιοχημική κύηση δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.

Μια βιοχημική εγκυμοσύνη είναι στην πραγματικότητα μια αποβολή που συμβαίνει πολύ νωρίς και μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες.

Οι βιοχημικές κυήσεις ανιχνεύονται συχνότερα σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης γεγονός που αποδίδεται καθαρά στο ότι σε αυτούς οπωσδήποτε θα γίνει προσπάθεια ανίχνευσης μιας κύησης σε αρκετά πρώιμο στάδιο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται εκτός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.