ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ ΣΤΗΝ «ΓΙΑΦΚΑ»