Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Πατρών | dete

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο πανεπιστήμιο Πατρών, λειτουργεί πλέον η τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μπορείτε να δηλώνετε  τις βλάβες των εγκαταστάσεων και των δικτύων στο τηλέφωνο 2610996666
Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες μπορείτε να δηλώνετε βλάβες των εγκαταστάσεων και των δικτύων στην ομάδα επιφυλακής ή και στο τηλέφωνο 2610996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής)
Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882
Ο αριθμός κλήσης της ομάδας επιφυλακής είναι 6978188888