Τετάρτη 15 Νοεμβρίου: Καταληκτική ημερομηνία δύο σημαντικών παρατάσεων

Η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία δύο σημαντικών προθεσμιών που ήδη έχουν παραταθεί και αφορούν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες.

1.Παράταση στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, του Ν.4446/2016

Αφορά φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες, η νομοθετική διάταξη δε που έχει παραταθεί μέχρι 15/11, εμπεριέχει εκτός από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και διατάξεις που «κλείνει» αρκετά θέματα και παραλείψεις προηγουμένων ετών.

2. Υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μια φορά το χρόνο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τον Ε4 – Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού.  E4 – Eτήσιος πίνακας προσωπικού

Πηγή: skai.gr