Τα capital controls περιόρισαν τις εισαγωγές τον Νοέμβριο | dete

Τα capital controls περιόρισαν τις εισαγωγές τον Νοέμβριο

Μείωση κατά 1,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η πτώση των εισαγωγών, η οποία είναι συνεχιζόμενη λόγω capital controls, ήταν μεγαλύτερη σε αξία από την πτώση που κατέγραψαν οι εξαγωγές τον ίδιο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών στο 11μηνο πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα εμφάνισε μείωση 14,6%. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, τον Νοέμβριο πέρυσι ανήλθε στο ποσό των 3.647,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.904,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 6,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 49,3 εκατ. ευρώ, ή 1,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.117,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.346,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2014, παρουσιάζοντας µείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 55 εκατ. ευρώ, ή 3,6%).Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.529,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.557,3 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2014, παρουσιάζοντας µείωση 1,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 5,7 εκατ. ευρώ, ή 0,5%).

Το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου πέρυσι, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 39.863,1 εκατ. ευρώ έναντι 44.011,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2014, παρουσιάζοντας µείωση 9,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 313,9 εκατ. ευρώ, ή 1,1%). Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 23.647,9 εκατ. ευρώ έναντι 25.035,3 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2014, παρουσιάζοντας µείωση 5,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.293,5 εκατ. ευρώ, ή 8,4%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 16.215,2 εκατ. ευρώ έναντι 18.976,3 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2014, παρουσιάζοντας µείωση 14,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 979,6 εκατ. ευρώ, ή 6,9%).