Μία σημαντική πιστοποίηση ως «CoVid-Shield» πήραν τα καταστήματα ΙQOS από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TάV Austria.