Τα διαζύγια-εξπρές γίνονται νόμος του κράτους

Ο νέος χρόνος βρίσκει ως νόμο του κράτους τα διαζύγια – εξπρές μέσω συμβολαιογράφου. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο σχετικός νόμος (4509/2017) που διευκολύνει τις διαδικασίες του διαζυγίου στα ζευγάρια που έχουν αποφασίσει συναινετικά να διακόψουν έγγαμο βίο τους, ρυθμίζοντας παράλληλα τα θέματα της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών του.

Με το νέο νόμο οι διαδικασίες απλοποιούνται και δίνεται η δυνατότητα, ακόμη και με εξουσιοδότηση των ενδιαφερομένων σε δικηγόρο, να λυθεί ο γάμος χωρίς να χρειαστούν δικαστήρια και πολύμηνη ταλαιπωρία. Αυτό που χρειάζεται είναι καλή συνεννόηση μεταξύ των πρώην συζύγων και τελικά η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος.

Σύμφωνα ωστόσο με όσα προβλέπει ο ίδιος νόμος, απειλείται φυλάκιση μέχρι ένα έτος στην περίπτωση που παραβιαστεί η υποχρέωση διατροφής αλλά και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών σε όποιον με πρόθεση δεν συμμορφώνεται στη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά.