Τέλη κυκλοφορίας 2018: Μειώσεις μόνο για λίγους! Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα | dete

Τέλη κυκλοφορίας 2018: Μειώσεις μόνο για λίγους! Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι άνθρωποι της αγοράς αυτοκινήτου οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας 2018 θα αφορούν σε μειώσεις των ποσών μόνο για τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, άνω των 2.000 κ.ε. Τα οποία κυκλοφόρησαν από το 2005.

Αυτό καθώς η αλλαγή αυτή είναι απλή και δεν επηρεάζει τη δομή του συστήματος των τελών κυκλοφορίας.

Τα σενάρια για τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Παράλληλα όμως για τα τέλη κυκλοφορίας 2018 η κυβέρνηση αναζητά έναν τρόπο για να μην χάσει έσοδα. Έτσι εξετάζονται δύο ακόμη σενάρια αλλαγών.

Το ένα σενάριο που εξετάζεται τώρα είναι να υπάρξει αλλαγή στα κλιμάκια υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά. Να υπάρξει αλλαγή δηλαδή μεταξύ των κλιμακίων που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες από 1.000 ως 1.400 κυβικά.

Τέλη κυκλοφορίας 2018

Επί της ουσίας εξετάζεται να ισχύσει ένα κλιμάκιο  για 1.072 έως 1.200 κυβικά με τέλη κυκλοφορίας 125 ευρώ και ένα άλλο από 1.201 έως 1.357 κυβικά με τέλη 145 ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο αφορά στα τέλη με βάση τους ρύπους. Εδώ τα κλιμάκια αλλάζουν ανά 20 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι εξετάζεται να υπάρξει αλλαγή με περισσότερα κλιμάκια που θα αλλάζουν ανά 10 γραμμάρια.