Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των κηρύξεων ή αναοριοθετήσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων | dete

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των κηρύξεων ή αναοριοθετήσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

«Τη βαθύτατη ανησυχία του για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών των οριοθετήσεων (κηρύξεων) ή αναοριοθετήσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε όλη την Ελλάδα από το υπουργείο Πολιτισμού», εκφράζει με ανακοίνωση-επιστολή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), την οποία κοινοποιεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, καθώς και στα μέλη του Συλλόγου. Παράλληλα, καλεί το υπουργείο «να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την εξέταση των εισηγήσεων για την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και θεσμοθέτησης ζωνών και όρων χρήσης, ανά την επικράτεια, ώστε οι υπηρεσίες αλλά και οι πολίτες να γνωρίζουν με σαφήνεια τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και να προγραμματίζουν σύμφωνα με αυτές».

«Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς", η οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων αποτελεί το κύριο μέσο προστασίας και προϋπόθεση ανάδειξης των μνημείων της χώρας», σημειώνει ο ΣΕΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

-«Με τις κηρύξεις αναγνωρίζονται ως αρχαιολογικοί χώροι περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες και γνωστοποιούνται στους πολίτες. Αυτό καταρχάς συμβάλλει στην προστασία των αρχαιοτήτων, στην αναγνώριση της ιστορίας και την προβολή τους.

-Κατά δεύτερον, δημιουργεί ένα πλαίσιο ελέγχου των χρήσεων, γνωστό στους πολίτες από πριν, που σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύει τις κατά προορισμό χρήσεις των ακινήτων, ούτε -στις περισσότερες περιπτώσεις- τις οικοδομικές ή άλλες δραστηριότητες, αλλά επιβάλλει τον έλεγχο ώστε να αποτραπεί πιθανή καταστροφή αρχαιοτήτων από ανεξέλεγκτες ή παράνομες χρήσεις.

-Οι κηρύξεις στην πραγματικότητα διευκολύνουν την οικοδομική και ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα δεδομένα της περιοχής, και, με προϋπόθεση ότι τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, επιτρέπουν τη σωστή πρόβλεψη για την πορεία του όποιου έργου, αποφεύγοντας τις εμπλοκές με μεταγενέστερες τροποποιήσεις των μελετών και των έργων τους, και με αντίστοιχη χρονική καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση».