Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας

Συνεδρίασε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτικής Ελλάδας, με μεγάλη επιτυχία, καθώς παρευρέθησαν η πλειοψηφία των εκπροσώπων των σωματίων ταξί Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων. Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που συζητήθηκαν εκτενώς, συμπεριλαμβάνονταν και τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση – συζήτηση για τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στον κλάδο

Κίνδυνος υποκλοπής έργου από παράνομες εφαρμογές – εταιρείες όπως: Uber κλπ. Ενέργειες-αντιδράσεις του κλάδου.

Βελτιωτικές τροπολογίες του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον κλάδο.

Ασφαλιστικό-Φορολογικό – συναλλαγές μέσω POS.

Μεταφορά μαθητών – Ενέργειες για κατοχύρωση και αύξηση του έργου.

Συζήτηση-συμπεράσματα-αποφάσεις.

Έγιναν αναλύσεις και τοποθετήσεις επί των θεμάτων και αναφορές σε προβλήματα που μαστίζουν τον Κλάδο γενικά αλλά και ειδικότερα σε κάθε περιοχή ξεχωριστά.

Αποφασίστηκε από κοινού να αποσταλεί ψήφισμα προς τη ΠΟΕΙΑΤΑ που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις απόψεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης.