Στο ΕΣΠΑ η «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών» για το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας | dete

Στο ΕΣΠΑ η «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών» για το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Πράξη έχει δικαιούχους τα δύο ιδρύματα και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 429.450 ευρώ και 386.227 ευρώ αντίστοιχα.

Σκοπός της Πράξης, την οποία υπέγραψε σήμερα ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργος Ιωαννίδης, είναι η ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας για εκείνους τους φοιτητές των εν λόγω ιδρυμάτων, oι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις (ΧΕΤ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενδεικτικά, στην Πράξη περιλαμβάνονται δράσεις όπως: Δημιουργία και βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμΕΑ, λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Φοιτητών ΑΜΕΑ και ΕΚΟ, δομές και δράσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής ΑμΕΑ, ΕΚΟ και ΧΕΤ, επιδότηση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για την ενίσχυση ισότιμης συμμετοχής ΑΜΕΑ καθώς και εξοπλισμού για την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρους στέγασης φοιτητών από ΕΚΟ και ΧΕΤ.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» έχουν εκδοθεί 25 προσκλήσεις προς τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 7.480.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις χρηματοδότησης συνολικού ύψους 3.500.000 ευρώ.