ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ | dete

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ